Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 7.12.2013.
Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 7.12.2013.
Data założenia: 3 listopada 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Wojska Polskiego 14, 12–250 Orzysz


Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu – szkoła podstawowa w Orzyszu w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Bogdan Kraszewski.

Historia

Początki szkoły w Orzyszu sięgają XVII w., gdy istniała tu szkoła parafialna. Szkoła zaczęła ponownie funkcjonować po zakończeniu II wojny światowej. Publiczna Szkoła Powszechna w Orzyszu rozpoczęła swoją działalność 3 listopada 1945 r. Budynek szkolny był zdewastowany, gdyż w czasie działań wojennych służył jako szpital. W pierwszym powojennym roku szkolnym 1945/1946 w szkole funkcjonowały cztery oddziały, w których naukę pobierało 216 uczniów. Pierwszą nauczycielką i kierowniczką była Bonawentura Szczutowska. W 1948 r. w wyniku reformy placówka zyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. W 1964 r. szkole nadano oficjalną nazwę – Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzyszu. W tym czasie w 15 oddziałach szkoły uczyło się 606 dzieci, przebywających pod opieką 18 nauczycieli. W wyniku reformy szkolnictwa 1 stycznia 1973 r. placówkę przekształcono w zbiorczą szkołę gminną, zaś od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Wioletta Bałdyga – matematyka, plastyka, wicedyrektor szkoły
 • Marek Dancewicz – wychowanie fizyczne
 • Alicja Daszkiewicz – edukacja wczesnoszkolna
 • Helena Stefaniuk – język polski, historia i społeczeństwo
 • Małgorzata Grzybowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Elżbieta Kaniowska-Hawryłyszyn – edukacja wczesnoszkolna
 • Katarzyna Kizling – historia i społeczeństwo, język angielski
 • Krystyna Kodas – technika
 • Agata Koplińska – język angielski
 • Przemysław Kosiorek – informatyka, wychowanie fizyczne
 • Barbara Koziełło – wychowawca świetlicy
 • Anna Kraszewska – wychowanie fizyczne
 • Bogdan Kraszewski – wychowanie fizyczne, muzyka, dyrektor szkoły
 • Renata Kurko – przyroda
 • Jolanta Kisiel – religia
 • Ewa Laskowska – matematyka
 • Barbara Łukowska – wychowanie przedszkolne
 • Bożena Majkowska – religia
 • Grażyna Marciniak – religia
 • Adriana Piekarska – pedagog szkolny
 • Dorota Paluch – edukacja wczesnoszkolna
 • Jolanta Kondysiak – wychowanie fizyczne, przyroda
 • Beata Podgórska – edukacja wczesnoszkolna
 • Ewa Kraszewska – edukacja wczesnoszkolna
 • Elwira Rubin – edukacja wczesnoszkolna
 • Romuald Sielawa – edukacja wczesnoszkolna
 • Jolanta Słuchocka – bibliotekarz
 • Małgorzata Stachurka – język polski
 • Barbara Gładysz – logopeda
 • Szymon Król – język angielski
 • Wanda Temczuk-Słodyczka – edukacja wczesnoszkolna
 • Iwona Trojnarska – matematyka
 • Agata Wójtowicz – edukacja wczesnoszkolna
 • Sylwia Wrzosek – język polski
 • Anna Żuber – wychowanie przedszkolne

Osiągnięcia

 • Szkoła realizuje projekt „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 • Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Ciekawostki

W 1979 r. Szkoła Podstawowa w Orzyszu otrzymała imię mjr. Henryka Sucharskiego. W tym dniu otwarto też Izbę Pamięci Narodowej, w której złożono urnę z ziemią z Westerplatte. Urnę przekazali szkole uczestnicy walk: B. Rygielski, J. Dworkowski i W. Ciereszko.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945–1960, Warszawa 1978.

Historia Sp w Orzyszu, 22.11.2013.

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu, 22.11.2013.