Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

Data założenia: 1954 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Zajchowskiego 12, 82-300 Elbląg
Patron: Michał Kajka

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Piekarska.

Historia

Szkoła powstała w 1954 r., a w obecnym budynku mieści się od 1972 r. Obecnie uczy się w niej ponad 700 uczniów.

Działalność

Oprócz normalnych lekcji objętych obowiązującym programem nauczania szkoła organizuje dla dzieci dodatkowe zajęcia, głównie lekcje języków obcych (angielskiego i niemieckiego), edukację informatyczną, gimnastykę korekcyjną i rytmikę. Uczniowie mogą brać również udział w pracach chóru szkolnego oraz kół ekologicznego i teatralnego.

Do głównych kierunków programu rozwoju szkoły należą:

 • edukacja ekologiczna
 • edukacja regionalna
 • edukacja ortograficzna
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Opiera się przy tym na przyjętych słowach motta placówki: "Bądź sobą i szukaj własnej drogi".

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – mgr Jolanta Majowicz, mgr Iwona Komorowska, mgr Lidia Kańkowska, mgr Aneta Szewczuk–Mika, mgr Joanna Wernicka, mgr Katarzyna Laszuk–Romanowicz, mgr Joanna Turczak, mgr Renata Borowiecka, mgr Anna Fałkowska, mgr Danuta Ulenberg, mgr Jadwiga Głazowska, mgr Alina Dudzik
 • język polski – mgr Małgorzata Hamernik, mgr Katarzyna Kurek, mgr Agnieszka Abramowicz, mgr Małgorzata Wojtal
 • język angielski – mgr Magdalena Terlecka, mgr Monika Sołtysiak, mgr Anna Piekarska, mgr Joanna Liskowicz
 • matematyka – mgr Beata Gabryś, mgr Marta Jurewicz, mgr Jolanta Chyłkowska
 • zajęcia komputerowe – mgr Jolanta Kowalska
 • przyroda – mgr Małgorzata Czyszek, mgr Ewa Gałecka
 • historia – mgr Karolina Wójcik–Postulka
 • religia – mgr Małgorzata Sadowa, mgr Joanna Betler
 • wychowanie do życia w rodzinie – mgr Beata Antczak–Kozera
 • plastyka – mgr Iwona Kulmaczewska
 • muzyka – mgr Beata Antczak–Kozera
 • zajęcia techniczne – mgr Marta Jurewicz
 • wychowanie fizyczne – mgr Krzysztof Kluge, mgr Ryszard Białkowski, mgr Janusz Światkowski, mgr Mirosława Szymanowska, mgr Justyna Stelina
 • biblioteka – mgr Helena Szakajło, mgr Joanna Wernicka
 • świetlica szkolna – mgr Ewa Szymaniec, mgr Karolina Łynkowska, mgr Agnieszka Kowalewska, mgr Małgorzata Czeszejko–Sochacka, mgr Agnieszka Kaczorek
 • pedagog szkolny – mgr Magdalena Żurawska–Kalman

Osiągnięcia

Prężnie rozwija się w szkole sport. Uczniowie uczęszczający na treningi uni-hocka, łyżwiarstwa szybkiego, koszykówki odnoszą liczne sukcesy w wielu konkursach i zawodach, sięgając często po najwyższe laury.

Ciekawostki

Szkoła uczestniczy od 1998 r. w Europejskim Programie Edukacyjnym SOCRATES/COMENIUS. Dzięki temu uczniowie mają przyjaciół we Włoszech, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Holandii, na Węgrzech i Słowacji.

W szkole istnieje od 2002 r. Szkolny Klub Europejski.

Bibliografia

SP 12 Elbląg[22.11.2014]
szkolnictwo.pl[22.11.2014]