Szkoła Podstawowa nr 17 dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 17 dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Źródło: www.oswnies.olsztyn.pl
Budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Źródło: www.oswnies.olsztyn.pl
Data założenia: 1952 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. M. Grzegorzewskiej 6,
10-048 Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 17 dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest mgr Teresa Małgorzata Wasilewska - wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych.

Cele i zadania

Do celów i zadań Szkoły Podstawowej należy m.in.:

  • usprawnianie zaburzonych funkcji słuchu i mowy,
  • zapewnianie warunków realizacji zadań szkolnych potrzebnych do rozwoju edukacyjnego ucznia,
  • rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej,
  • zapewnianie specjalistycznej opieki i pomocy,
  • realizowanie indywidualnego procesu edukacyjnego.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Zajęcia lekcyjne odbywają się w 6-8 osobowych oddziałach klasowych. Nauczyciele surdopedagodzy stosują indywidualizację nauczania oraz różne metody pracy i komunikacji.

Uczniowie mają możliwość rozwoju oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań w ramach licznych kół i zajęć pozalekcyjnych. Szkoła organizuje także turnusy rehabilitacyjne, Zielone Szkoły i wycieczki dydaktyczne.

Bibliografia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących w Olsztynie [11.06.2014]
OSWNIES Szkolnictwo [11.06.2014]