Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Budynek szkoły, źródło: www.sp1.ostroda.pl, 7.12.2013.
Budynek szkoły, źródło: www.sp1.ostroda.pl, 7.12.2013.
Data założenia: 8 czerwca 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Pieniężnego 30, 14-100 Ostróda


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie – szkoła podstawowa w Ostródzie w powiecie ostródzkim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Dariusz Piotr Bonisławski.

Historia

Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Ostródzie rozpoczęła swoją działalność 8 czerwca 1945 r., choć historia szkolnictwa podstawowego w Ostródzie sięga XV w. Po II wojnie światowej do pierwszej w Ostródzie szkoły zapisało się 35 uczniów. Szkołę organizowała Helena Korczyńska. Pierwszym kierownikiem został Jan Jędrzejczak. Od 1945 r. szkoła miała ośmiu kierowników (dyrektorów). Najdłużej kierownictwo sprawował Jan Filiczkowski (14 lat), a najkrócej Helena Popiel (2 lata). Pierwszymi nauczycielami, którzy podjęli pracę w szkole, byli: Helena Korczyńska, Tadeusz Szulewski, Aleksander Chwatow, Zofia Wieszczycka, Janina Martuszewska, Franciszek Zabłocki i Zofia Wileniec. Byli to głównie osiedleńcy, emerytowani nauczyciele, repatrianci powracający z hitlerowskich obozów zagłady, zdemobilizowani żołnierze i oficerowie oraz pedagodzy. Z powodu braku bazy lokalowej działalność szkoły została zawieszona. Ponownie zorganizował ją i powołał do działalności dopiero dyrektor Dariusz Piotr Bonisławski. W 1995 r. rozpoczęto budowę hali sportowej. W maju 1997 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie otrzymała sztandar i patrona. Od 1999 r. placówka funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2013/14 stanowią:

oraz nauczyciele specjaliści:

 • edukacja przedszkolna: Małgorzata Łojek, Małgorzata Kamińska
 • edukacja wczesnoszkolna: Anna Chmielewska, Hanna Kowalewska, Krzysztofa Krajzewicz, Ewa Plewka, Beata Pokojska-Pieczarka, Zuzanna Rosińska, Marzena Skuratko-Wacławek, Anna Taniewska (urlop zdrowotny), Małgorzata Wiśniewska, Mariola Żelazkowska
 • matematyka: Ewa Podgórska, Beata Szczerbowska, Joanna Śliwecka
 • język polski: Anita Graczyk, Iwona Szymańska, Anna Kamińska
 • przyroda: Agnieszka Nakonieczna
 • zajęcia komputerowe: Anna Gergola
 • język angielski: Katarzyna Dobrowolska, Paulina Jankowiak-Duda, Kinga Zapadka
 • historia: Maria Marchwicka, Dariusz Piotr Bonisławski
 • plastyka: Marzena Skuratko-Wacławek
 • muzyka: Krzysztofa Krajzewicz
 • zajęcia techniczne: Małgorzata Wiergowska
 • religia: Beata Choińska, ks. Andrzej Rutkowski
 • wychowanie fizyczne: Dariusz Gergola, Halina Ilasz, Leszek Nagiel, Marzena Pałejko, Kamil Prusinowski
 • biblioteka i czytelnia multimedialna: Iwona Szymańska, Teresa Grabowska
 • pedagog szkolny: Lucyna Bonisławska
 • logopeda szkolny: Izabela Krzyżewska
 • świetlica: Halina Ilasz, Anna Laskowska, Elżbieta Łozowska, Halina Ożga

Osiągnięcia

Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”.

Szkoła objęta jest patronatem:

 • Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA”
 • Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Ciekawostki

Na terenie szkoły działa:

 • Szkolna Liga Szachowa
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska (pomoc Polakom mieszkającym na Wschodzie)
 • Uczniowski Klub Sportowy „HOBBY”

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960, Warszawa 1978.
Radziszewska, Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie [07.12.2013]
szkolnictwo.pl [07.12.2013]