Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie

Budynek szkoły (zdj. ze zbiorów Urzędu Miasta Olsztyna)
Budynek szkoły (zdj. ze zbiorów Urzędu Miasta Olsztyna)
Data założenia: 5 czerwca 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Stanisława Moniuszki 10, 10-275 Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie – szkoła podstawowa w Olsztynie. Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie Barbara Rzepnicka. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie.

Historia

Po II wojnie światowej organizację szkoły polskiej w Olsztynie rozpoczęto w roku szkolnym 1944/1945. W maju 1945 r. przystąpiono do porządkowania zniszczonego działaniami wojennymi budynku szkoły i zapisywania uczniów. 5 czerwca 1945 r. 180 uczniów rozpoczęło naukę. Zajęcia lekcyjne odbywały się w systemie dwuzmianowym. Pierwszym kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Olsztynie został Leon Bowszyc, który 1 czerwca 1945 r. otrzymał nominację od naczelnika Pawła Sowy. Wraz z nim pracę rozpoczęli nauczyciele przesiedleni ze Święcian: Maria Paździor, Heronim Borkowski, Władysław Usajewicz.

W wyniku reformy strukturalnej przeprowadzonej w 1948 r. szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 1 w Olsztynie.

5 czerwca 1960 r. z okazji 15-lecia istnienia szkoły nadano jej imię Ryszarda Knosały. Uroczystość zaszczyciła obecnością m.in. żona patrona – Władysława Knosała (z d. Styp-Rekowska) oraz Maria Zientara-Malewska.

We wrześniu 1970 r. oddano do użytku boisko szkolne. W latach 1977–1979 przeprowadzono remont obiektu szkolnego, podwyższając jego skrzydła o jedną kondygnację. 23 kwietnia 1979 r. oficjalnie zakończono remont i w obecności ministra oświaty i wychowania Józefa Tejchmy otwarto wystawę pt. "50 lat szkolnictwa polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu".

W 2008 r. przeprowadzono generalny remont parteru i pierwszego piętra budynku szkoły. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2013/2014 tworzą:

oraz nauczyciele różnych specjalności:

 • nauczyciele oddziału przedszkolnego: Anita Dziedzicka, Anna Fabisiak
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Małgorzata Zając, Sylwia Szejna, Joanna Wiśniewska, Katarzyna Szostek, Beata Wichowska, Barbara Sawko
 • nauczyciele języka polskiego, Anna Korzeniecka, Anna Świder, Alicja Klimczak
 • nauczyciele języka angielskiego: Anna Wyszkowska, Paweł Duda
 • nauczyciele matematyki: Iwona Wojdyła, Beata Jankowska
 • nauczyciel przyrody: Krystyna Archutowska
 • nauczyciel historii: Wiesława Muzińska
 • nauczyciel informatyki: Agnieszka Lewicka
 • nauczyciel plastyki: Iwona Kozakiewicz
 • nauczyciel techniki: Elżbieta Lustyk
 • nauczyciel muzyki: Barbara Jankowska
 • nauczyciele w-f: Iwona Starzyńska, Mirosław Sołowiej
 • nauczyciele religii: Aleksandra Parol, Beata Rydzińska
 • nauczyciele świetlicy: Wiesława Muzińska, Iwona Kozakiewicz, Alicja Klimczak, Grażyna Czajkowska, Elżbieta Lustyk, Anna Świder
 • logopeda: Małgorzata Marchlik
 • pedagog: Barbara Borkowska
 • biblioteka: Izabela Rachuba

Osiągnięcia

Szkoła posiada następujące certyfikaty:

 • "Szkoła z klasą"
 • "Szkoła Myślenia"
 • certyfikat "Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej"
 • "Zielona Flaga"

Absolwenci

Absolwenci szkoły są m.in.:

Ciekawostki

Szkoła została uruchomiona w budynku byłej szkoły niemieckiej, który wybudowano 1935 r. Patronem szkoły niemieckiej był Horst Wessel.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945–1960, Warszawa 1978, s.105.

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011, s.68.

Radziszewska Maria, Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część I), "Biuletyn Historii Wychowania", Poznań 2011, nr 27, s.82-84.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie [23.04.2014]

60 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie, Olsztyn 2005.