Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie

Patron szkoły. Źródło: www.sp1orneta.pl, 8.12.2013.
Patron szkoły. Źródło: www.sp1orneta.pl, 8.12.2013.
Data założenia: 15 września 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Zamkowa 26, 11-130 Orneta


Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie – szkoła podstawowa w Ornecie w powiecie lidzbarskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Dorota Ring.

Historia

Historia szkoły w Ornecie sięga 1910 r. Wtedy to na fundamentach dawnego zamku obronnego wzniesiono gmach szkoły. Po II wojnie światowej zadania organizacji szkoły podjął się Ignacy Kaźmierski. Publiczna Szkoła Powszechna w Ornecie była pierwszą placówką oświatową w byłym powiecie braniewskim. Jej otwarcie nastąpiło 15 września 1945 r. Do szkoły uczęszczało początkowo 17 uczniów, ale już pod koniec 1945 r. było ich 120. Pieczę nad uczniami sprawowało trzech nauczycieli: Ignacy Kaźmierski, Antonina Mackiewicz i Waleria Bujalska. We wrześniu 1947 r. grono pedagogiczne zwiększyło się do 12 osób. W 13 oddziałach szkolnych nauki pobierało 426 uczniów. W roku szkolnym 1948/1949 na skutek reformy strukturalnej placówka zyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. W 1950 r. kierownictwo szkoły przejął Witold Wawrzyniak, a dwa lata później Tadeusz Szmajchel. W roku szkolnym 1966/1967 szkoła zmieniła status na ośmioklasową. W 1969 r. rozpoczął się remont budynku szkolnego. Prace budowlane zakończono w styczniu 1971 r. Dnia 1 września 1975 r. z okazji 30-lecia szkole nadano imię mjr. Henryka Sucharskiego. Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy i wręczenie sztandaru szkoły. Od tego czasu uczniowie utrzymywali kontakt z żyjącymi żołnierzami walczącymi o Westerplatte oraz ze szkołami noszącymi imię bohaterów Westerplatte, organizowane były też wycieczki na Westerplatte. Reforma szkolnictwa w 1999 r. zmieniła status szkoły z ośmio- na sześcioklasową szkołę podstawową. Na skutek likwidacji szkoły w Henrykowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ornecie, od 1 września 2000 r. zwiększyła się liczba uczniów w szkole. W roku szkolnym 2005/2006 obchodzono jubileusz 60-lecia szkoły.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014:

 • Dorota Ring – historia, dyrektor szkoły
 • Iwona Kurdyła – rewalidacja, wicedyrektor
 • Dorota Michałowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Helena Cieśla – edukacja wczesnoszkolna
 • Alicja Wojciechowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Drozd – edukacja wczesnoszkolna
 • Bożena Szybko – edukacja wczesnoszkolna
 • Bogumiła Bobojć – edukacja wczesnoszkolna
 • Julitta Bach-Danieluk – matematyka
 • Maria Taraszkiewicz – język polski
 • Grażyna Basałygo – informatyka, technika
 • Jolanta Butkiewicz – język polski
 • Katarzyna Krasińska – przyroda, plastyka
 • Ewa Szerszeń – przyroda
 • Grażyna Kocięda – matematyka
 • Marzena Dombek – język angielski
 • Anna Doligalska – historia, nauczanie indywidualne
 • Zyta Nędzi – świetlica, wychowanie fizyczne
 • Alicja Fijałkowska – świetlica
 • Barbara Gruszka – biblioteka
 • Elwira Ernest – pedagog
 • Beata Gramś – religia
 • ks. Marek Żejmo – religia
 • Magdalena Cybulska – język angielski
 • Renata Nędzi-Sosnowska – wychowanie fizyczne
 • Karol Łasiński – wychowanie fizyczne
 • Wiktor Chojnacki – muzyka
 • Małgorzata Milewska – język angielski
 • Łukasz Kowalczuk – informatyka

Osiągnięcia

 • Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu 25 września 2009 r. szkole przyznano medal PRO MEMORIA.
 • Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych (m.in. II miejsce w Rejonowym Turnieju Piątek Piłkarskich).

Absolwenci

Do roku szkolnego 2005/2006 mury Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie opuściło 4618 absolwentów.

Ciekawostki

Uczniowie szkoły w ramach Dni Rodziny przygotowali montaż poświęcony 700-leciu Ornety.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie [08.12.2013]