Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

Data założenia: 1962 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Zbyszka Godlewskiego 1, 82-300 Elbląg
Patron: Mikołaj Kopernik

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałem przedszkolnym. Obecnie funkcję dyrektora pełni Edward Pietrulewicz.

Historia

Szkoła funkcjonuje do 1962 r. Początkowo swoją siedzibę miała w budynku przy ulicy Powrotnej 1. Jej kierownikiem została Jadwiga Witomska. W chwili powstania placówka liczyła 25 oddziałów, a pracowało w niej 27 nauczycieli. 20 listopada 1962 r. odbyła się uroczystość, w czasie której przekazano społeczności szkolnej sztandar oraz nadano jej patrona – placówka przyjęła imię Mikołaja Kopernika. Od 1984 r. stanowi ona szkołę stałych praktyk pedagogicznych dla elbląskich szkół kształcących przyszłych nauczycieli. W latach 1972–2005 bardzo prężnie działał w niej szczep harcerski.

Na przestrzeni istnienia szkoły kierownictwo w niej pełnili kolejno:

 • 1962–1979 Jadwiga Witomska
 • 1979–1992 Irena Zielińska
 • 1992–2006 Barbara Jakubowska
 • od 2006 r. Edward Pietrulewicz

Działalność

Podstawowa forma pracy pozalekcyjnej z uczniami, to koła przedmiotowe i koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, geograficzne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, historyczne, wiedzy obywatelskiej, muzyczne, języka rosyjskiego, plastyczne, teatralne, techniczne, turystyczno–krajoznawcze, fotograficzne, wędkarskie, recytatorskie, wokalne, Szkolny Klub Sportowy.

Uczniowie systematycznie trenują w kilku dyscyplinach sportowych. Są to: piłka nożna, piłka siatkowa, unihokej, koszykówka, łyżwiarstwo.

Od kilku lat na stałe do kalendarza placówki weszły imprezy organizowane przez społeczność szkolną dla szerszego grona społeczności lokalnej. Są to:

 • tydzień promocji zdrowego stylu życia
 • festyn osiedlowy "W zdrowym ciele – zdrowy duch"
 • festyn ekologiczno–sportowy "Dary jesieni"

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna – Anna Najmeg–Sokołowska
 • edukacja wczesnoszkolna – Katarzyna Pytlarczyk, Anna Piotrowska, Agata Ciesielska, Anna Góralczyk, Joanna Kanikuła, Małgorzata Wiśniewska, Anna Czerwińska, Bożena Serowińska, Monika Dwojakowska, Katarzyna Wagasewicz, Wioletta Firlej, Magdalena Jakubowska, Urszula Ciarkowska, Bożena Foreńska
 • język polski – Krystyna Wiśniewska, Beata Witkowska, Barbara Warmińska, Anna Romanowska, Monika Milan
 • język angielski – Małgorzata Dejewska, Edyta Lichacz, Izabela Pełczyńska, Elżbieta Szemioto, Karolina Woźniakowska
 • język niemiecki – Justyna Polakowska-Zoła, Jadwiga Pawlak
 • matematyka – Edyta Firlej, Magdalena Kulesza, Małgorzata Styś-Komorska, Agnieszka Leśniewska, Katarzyna Rachfał
 • zajęcia komputerowe – Katarzyna Borkowska-Tomasik, Dorota Gusowska, Edward Pietrulewicz
 • przyroda – Agnieszka Kuzko, Joanna Belewicz
 • historia – Monika Milan, Marta Marchlewska
 • religia – Anna Mulańska, Agnieszka Juźwik–Banaszewska, Ewa Fedorczyk
 • etyka – Agnieszka Juźwik–Banaszewska
 • wychowanie do życia w rodzinie – Edyta Firlej
 • plastyka – Dorota Gusowska, Ewa Ocieczek
 • muzyka – Ewa Ocieczek
 • zajęcia techniczne – Anna Krakowska
 • wychowanie fizyczne – Elżbieta Bartnicka, Agata Zielińska, Ewa Konarzewska, Magdalena Kalinowska-Kluge, Anna Falkenberg-Wełpa, Remigiusz Żarkowski
 • biblioteka – Justyna Polakowska-Zoła, Dorota Kujawa-Weinke
 • świetlica szkolna – Hanna Blendowska, Edyta Migdalska, Jadwiga Pawlak, Grażyna Kopańska, Ewa Ostrowska, Mirosława Stępkowska, Magdalena Bonk, Agnieszka Turulska,
 • pedagog szkolny – Alicja Kowalczyk, Izabela Stryjniak, Anetta Hajducka, Małgorzata Dombrowska
 • logopedia – Anna Orszewska

Osiągnięcia

Szczególnym osiągnięciem szkoły było przyjęcie jej przez Krajowy Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole do Klubu Przodujących Szkół we wrześniu 1990 r.

Uczniowie osiągają znaczące wyniki głównie w zakresie teatralnym, ekologicznym, sportowym i matematycznym.

Ciekawostki

Na terenie szkoły od 1999 r. działa świetlica popołudniowa prowadzona pod patronatem Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego – KARAN. Opieką obejmuje ona dzieci klas I–VI ze Szkoły Podstawowej nr 21 pochodzące z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Świetlica jest czynna w godzinach 14.00–19.00.

Placówka należy do Klubu Szkół UNICEF.

Bibliografia

SP 21 Elbląg [27.11.2014]
szkolnictwo.pl [27.11.2014]