Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Data założenia: 1993 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn
Patron: Jan Liszewski

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Elżbieta Słodkiewicz.

Historia

Placówkę powołano do życia uchwałą Rady Miasta Olsztyna 4 czerwca 1993 r. jako Szkołę Podstawową nr 29 przy ulicy Iwaszkiewicza 44. Jej pierwszym dyrektorem została Alicja Dębska. 1 września rok szkolny powitało 409 uczniów. W październiku 1999 r. otwarto nowy blok dydaktyczno-sportowy, w którym znalazły się: sala gimnastyczna, sala korekcyjna, biblioteka z czytelnią i 9 sal dydaktycznych, w tym pracownia komputerowa.

Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły były uroczystości związane z jej patronem – Janem Liszewskim. 25 maja 2002 r. wybrano go na patrona, a 7 listopada 2002 r. dokonano odsłonięcia gabloty mu poświęconej. Oficjalne zaś nadanie sztandaru oraz imienia odbyło się 16 kwietnia 2003 r.

Szkoła stale rozbudowuje swoją bazę lokalową. W listopadzie 2002 r. zainstalowano nową pracownię komputerową. Z kolei 9 listopada 2007 r. oddano do użytku kompleks boisk, na którym znajdują się boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz bieżnia, a także skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą.

25 października 2013 r. społeczność szkolna obchodziła uroczystości 20–lecia istnienia.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Agata Dzieżyk, Anna Sawicka, Beata Kudła, Elżbieta Gilska, Ewa Niemcunowicz, Grażyna Mańkiewicz, Iwona Czaplicka-Grosz, Izabela Soroka, Joanna Lewicka, Mariola Stępniak, Matylda Maroń, Paulina Jarząbek
 • język polski – Agnieszka Mieczkowska, Beata Polewacz, Grażyna Piotrak-Szmatowicz
 • język angielski – Dorota Galica-Dąbrowska, Katarzyna Pyć-Kotyrba, Małgorzata Andrzejewska, Mariola Gorczyca, Zofia Kaliszewicz
 • matematyka – Beata Kurgan, Renata Bejm, Joanna Bondaryk, Robert Krupiński
 • zajęcia komputerowe – Joanna Lewicka, Joanna Bondaryk, Robert Krupiński, Katarzyna Patejuk
 • przyroda – Elżbieta Słodkiewicz, Halina Minkiewicz, Małgorzata Tofel
 • wychowanie do życia w rodzinie – Małgorzata Tofel
 • historia – Joanna Śmiechowska
 • religia – Mariola Solmińska, Mariusz Kubicki, Norbert Kryłowski
 • etyka – Joanna Śmiechowska
 • plastyka – Lidia Banach-Bartelik
 • muzyka – Lidia Banach-Bartelik
 • zajęcia techniczne – Agata Jasieńska-Cichmińska
 • wychowanie fizyczne – Aleksandra Kolbusz, Małgorzata Komorowska, Marek Dąbrowski, Piotr Bawół
 • biblioteka – Ewa Tylżanowska, Ewa Mroczka
 • świetlica szkolna – Aleksandra Bogdanowicz, Aleksandra Miziołek, Alina Szmidt-Pancer, Ewa Olszewska, Krystyna Ankiewicz, Lidia Cybulkin, Marta Odowska, Ewa Mroczka, Krystyna Jaśkiewicz
 • pedagog szkolny – Małgorzata Roguszka
 • logopedia – Anna Smulska

Osiągnięcia

Szkoła posiada szereg tytułów i certyfikatów, m.in.:

 • Tytuł "Szkoła z klasą" przyznany przez "Gazetę Wyborczą" (październik 2003)
 • Brązowa (2005), srebrna (2007) i złota (2011) statuetka "Przyjaciela Ziemi" za działalność "Ekozespołów"
 • Nagroda w postaci pracowni komputerowej za udział w konkursie "Trzymaj się prosto", zorganizowanym przez MENiS (2002)
 • Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła przyjazna środowisku" (2009)
 • Tytuł Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej (2010)
 • Międzynarodowe wyróżnienie za działalność ekologiczną - Certyfikat "Zielona Flaga (2011, 2012)
 • Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wyróżnienie dla szkół, które szczególnie przyczyniają się do promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży (2011)


Ciekawostki

Szkoła prowadzi od listopada 1998 r. ścisłą współpracę ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

W styczniu 2001 r. szkoła przystąpiła do programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius.

W latach 2006 - 2009 placówka brała udział w projekcie Sokratesa "Twórcze myślenie i umiejętności".

Bibliografia

SP 29 Olsztyn [21.11.2014]
szkolnictwo.pl [21.11.2014]