Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 3 września 1967 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Żeromskiego 26, 14-300 Morąg
Patron: Władysław Stanisław Reymonta

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – szkoła podstawowa w Morągu, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Powstała w 1967 r. jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Cezary Altman.

Historia

Szkołę Podstawowa nr 2 w Morągu wybudowano w ramach projektu społecznego "Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego". Szkoła rozpoczęła swoją działalność 3 września 1967 r. Naukę podjęło 788 uczniów z 27-osobową kadrą pedagogiczną. Dyrektorem szkoły został Sławomir Nowoszewski i pełnił tę funkcję przez 13 lat. Budynek szkolny składał się z 19 sal lekcyjnych, biblioteki, świetlicy, pawilonu i sali gimnastycznej. Obchody 5. rocznicy istnienia szkoły zbiegły się z uroczystością nadania szkole imienia Władysław Stanisław Reymonta i wręczenia sztandaru. W latach 70. XX wieku będąc 18-oddziałową zbiorczą szkołą gminną przyjmowała dzieci z miejscowości: Markowo, Strużyna, Jurki, Niebrzydowo, Złotna, Jędrychówko i Bogaczewo. Od 1999 r. szkoła ma status sześcioklasowej szkoły podstawowej.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Altman Cezary – dyrektor szkoły
 • Byk Władysław – zastępca dyrektora
 • Krzewniak Ewa
 • Żebrowska Agnieszka
 • Wial Iza
 • Chmurzyńska-Dunia Anna
 • Altman Joanna
 • Kadylak Krystyna
 • Krajewska Alicja
 • Górak Agnieszka
 • Franczak Anna
 • Żołądkowicz Urszula
 • Gościniak Wioletta
 • Biernacka Małgorzata
 • Chmurzyńska-Krysińska Gabriela
 • Siejka-Masiuk Małgorzata
 • Zielińska Grażyna
 • Drabik Grażyna
 • Tomczak Elżbieta

Bibliografia

szkola.wisniagame.ugu.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]