Szkoła Podstawowa nr 32 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 32 w Olsztynie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Wiecherta 14, 10-691 Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 32 w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, obejmująca swoim zakresem kształcenie w klasach I–III, z oddziałem przedszkolnym. Obecnie funkcję dyrektora pełni Ewa Kamecka.

Historia

23 czerwca 2014 r. rozpoczęła się procedura wystąpienia do Rady Miasta Olsztyna o nadanie szkole imienia Jana Brzechwy.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

  • wychowanie przedszkolne – Róża Wiśniewska, Barbara Turczyńska
  • edukacja wczesnoszkolna – Bożena Kumiszczo, Bożena Dąbrowska, Bożena Kwiatkowska–Butrym, Danuta Jolanta Machińska, Jolanta Piasecka, Dorota Reguła, Małgorzata Sitarska, Beata Ursel, Agnieszka Postek, Urszula Wojtukiewicz, Jolanta Szwedyk
  • język angielski – Marta Łukomska
  • religia – Waldemar Szklarz, Bożena Szczurek
  • wychowanie fizyczne – Agnieszka Krotoszyńska (gimnastyka korekcyjna)
  • biblioteka – Ewa Petniak
  • świetlica szkolna – Mirosława Kowalkowska, Ewa Petniak, Joanna Jośko, Grażyna Mazurek
  • pedagog szkolny – Ewa Stachula
  • logopedia Małgorzata – Dorota Lewczyk
  • terapia – Alicja Naborczyk

Osiągnięcia

Uczniowie zdobywają osiągnięcia głównie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (matematyka, język angielski) oraz plastycznych, przyrodniczo–ekologicznych, literackich, recytatorskich, ortograficznych i gazetek szkolnych, a także sportowych.

Ciekawostki

Przy szkole działa stowarzyszenie "RAZEM DLA SZKOŁY", które ją promuje i wspiera jej działalność.

Szkoła uczestniczy w projektach organizowanych przez Warmińsko–Mazurski Odział PPTK w Olsztynie, które mają na celu przybliżyć uczniom miasto, np.: "Moje miasto jest ciekawe – Olsztyn", "Olsztyn - moje miasto".

Bibliografia

SP 32 Olsztyn [21.11.2014]
szkolnictwo.pl [21.11.2014]