Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: osiedle Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo
Patron: generał Stefan "Grot" Rowecki

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Edward Suchan.

Działalność

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie, do którego należy także Gimnazjum nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie.

Szkoła w trosce o kompleksowy rozwój uczniów realizowała w roku szkolnym 2011/2012 projekt Gminy Miasto Mrągowo "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół w Gminie Miasto Mrągowo". Działania, które w jego ramach podjęto, to: doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wynikające z procesu indywidualizacji nauczania; wprowadzenie zajęć dodatkowych będących kontynuacją indywidualizacji nauczania (dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją); wprowadzenie zajęć logopedycznych korygujących wady wymowy; wprowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz wprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły podstawowej zdobywają wysokie pozycje w zawodach i olimpiadach sportowych. Tylko w roku szkolnym 2013/2014 zdobyli:

  • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Mrągowskiego w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych, Piecki 03 października 2013 r.
  • IV miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych, Nidzica 22 października 2013 r.
  • III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych, Mrągowo 11 października 2013 r.

Bibliografia

ZS 4 Mrągowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]