Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1957 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Wojska Polskiego 64, 19-300 Ełk
Patron: prof. Władysław Szafer

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Ełku. Dyrektorem Szkoły jest Wanda Zofia Wojnowska.

Historia

Szkoła Podstawowa nr 4 rozpoczęła swoją działalność w 1957 r. w budynku pozyskanym od wojska przy ul. Szkolnej. Rok później placówka przeniosła się na ul. Wojska Polskiego. W roku szkolnym 1958/1959 nauka 1043 uczniów odbywała się na dwie zmiany. W 1995 r. patronem szkoły został prof. Władysław Szafer – botanik, prekursor ochrony przyrody w Polsce.

Misja

Swoją misję Szkoła określa następująco: "Naszą misją jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw naszych uczniów, aby potrafili wykorzystywać je w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska".

Działalność

Szkoła Podstawowa nr 4 postrzegana jest jako placówka oświatowa działająca na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Placówka funkcjonuje zatem w oparciu o autorski program nauczania, w którym kładzie się nacisk na edukację środowiskową i prozdrowotną ucznia.

W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

 • koło z języka angielskiego
 • koło z języka polskiego
 • koło gimnastyczne
 • koło matematyczne
 • koło rowerowe
 • koło przyrodnicze
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia miłośników książek
 • zajęcia wspomagające rozwój ucznia
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • gimnastyka korekcyjna
 • zabawy ruchowo-muzyczne
 • zajęcia wokalno-taneczne
 • zespół muzyczny
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia wyrównawcze

Kadra pedagogiczna

 • Wicedyrektorzy: Barbara Dziuba, Małgorzata Janina Michoń.

Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna - Anna Borkowska-Miszkiel, Iwona Chwiedor, Beata Chmielewska, Ewa Korsak, Joanna Kossakowska, Anna Kozakiewicz, Dorota Kruszewska, Katarzyna Matys, Bożena Merchelska, Joanna Pabich, Anna Roszkowska, Eleonora Sadowska, Ewa Wołyniec, Krystyna Żak, Małgorzata Żmijewska
 • grupy "0" - Izabela Teresa Dąbrowska, Urszula Gąsowska, Teresa Fiedorczyk
 • historia - Grażyna Wiśniewska
 • informatyka - Sławomir Krakowiak, Izabela Kraszewska, Wanda Wojnowska
 • j. angielski - Magdalena Katarzyna Górska, Ewa Paszkowska, Diana Rydzewska, Sylwia Błyszczek-Wasilewska, Katarzyna Karanowska
 • j. niemiecki - Anna Zdaniewicz
 • j. polski - Beata Dzierżanowska, Paulina Stankiewicz, Grażyna Truszkowska
 • matematyka - Eliza Grądecka, Małgorzata Michoń, Elżbieta Przybyłowska
 • muzyka - Tomasz Sulima
 • plastyka - Anna Sołtys
 • przyroda - Małgorzata Rusek, Małgorzata Żurawna
 • religia - Agata Fiłonowicz, Izabela Kraszewska, s. Tomisława, s. Ernesta
 • technika - Sławomir Krakowiak
 • wychowanie fizyczne - Paweł Konopka, Marian Malewski, Katarzyna Mroczek, Monika Nagolska, Łukasz Ormanowski, Robert Redlin

Bibliografia

SP nr 4 w Ełku [29.11.2014]
szkolnictwo.pl [29.11.2014]