Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie

Data założenia: 1993 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Polna 11, 13-200 Działdowo
Patron: Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Wiesław Smereczyński.

Historia

Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1993 r. Od 1996 r. weszła ona w struktury Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. Stało się to w konsekwencji połączenia szkoły podstawowej z powołanym w roku 1996 II Liceum Ogólnokształcącym. 18 maja 1999 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. W roku szkolnym 2002/2003 SP 4 liczyła 25 oddziałów i 626 uczniów. Od powstania placówki do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Wiesław Smereczyński.

Działalność

W szkole działają stałe zespoły Rady Pedagogicznej. Dużym osiągnięciem nauczycieli jest opracowanie kilku innowacji pedagogicznych, m.in.: ekologii i nauczania zintegrowanego. W szkole funkcjonują też liczne organizacje uczniowskie:

 • Samorząd Uczniowski
 • SKS "Sokół"
 • SKO
 • PCK
 • Klub Europejski
 • drużyna zuchowa
 • drużyna młodszoharcerska

Równocześnie ze wzrostem inicjatyw organizacji szkolnych prowadzących pracę wychowawczą widoczna jest działalność kół zainteresowań. W Zespole Szkół nr 2 istnieje chór, zespół instrumentalny, koła: polonistyczne, matematyczne i języków obcych.

Zespół Szkół nr 2 w Działdowie działa na rzecz wychowania człowieka mającego istnieć we wspólnocie, której potrzebuje i którą współtworzy. Oprócz zdobywania wiedzy przez ucznia Szkoła kładzie szczególny nacisk na rozwój osobowości i wsparcie uczniów od strony psychologicznej i pedagogicznej. W 2005 r. placówka otrzymała tytuł "Szkoły z klasą".

Szkoła angażuje się również w działania fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", której głównym celem jest wspieranie finansowe uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i terenów wiejskich.

Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich akcjach, które mają na celu wspieranie ludzi potrzebujących, tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Są to przede wszystkim takie akcje jak:

 • Adopcja na odległość (od 2004 r.)
 • Góra grosza
 • Szlachetna paczka (od 2011 r.)
 • Młoda krew ratuje życie (od 2008 r.)
 • Transplantacja – dar życia (2012 r.)
 • Warto być bohaterem

Od 2011 r. członkowie Szklonego Koła Caritas biorą aktywny udział w organizacji Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Na bazie działań Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie w roku 2008 zostały utworzone jako pierwsze w powiecie integracyjne zespoły klasowe, do których uczęszczają uczniowie posiadający opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zespół Szkół nr 2 stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtuje uniwersalne umiejętności, twórcze i aktywne postawy. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych projektach i programach, takich jak: Projekt Deutsch-Wagen-Tour (2012 r.), Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia w ramach projektu "Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur", program edukacyjny "Władza lokalna w Polsce. Poznaję zadania gminy, powiatu", program edukacyjny "Planowanie kariery zawodowej uczniów – rynek pracy w UE i Ja", Comenius (2011-2013).

W szkole udaje się zrealizować liczne zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz ekologii i ochrony środowiska. Uczniowie biorą udział w takich programach jak: "Sport – recepta na zdrowie i siłę charakteru – nauka i upowszechnianie umiejętności pływania wśród dzieci", "Wstąp po zdrowie", "Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie", Walka z AIDS, Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Dzięki uczestnictwu w projektach uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną szkoły.

W szkole działa też radiowęzeł. Dzięki temu można w trakcie przerw posłuchać muzyki czy przekazać ważne komunikaty. Podczas świąt i uroczystości prezentowane są audycje w formie montaży słowno-muzycznych.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Wychowanie i nauczanie opiera się na chrześcijańskim systemie wartości, służy rozwijaniu u dzieci odpowiedzialności za siebie i za innych, uczy szacunku dla każdego człowieka.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Dykty Lidia, Giesek Małgorzata, Grzela Ewa, Karolak Elżbieta, Kochańska Anna, Kujawa-Jarzębowska Elżbieta, Kos Mariola, Piórek Katarzyna, Pokrzywnicka Mirosława, Siergiej Barbara, Siergiej Ewa, Wadecka Ewa, Wyrzykowska Anna
 • język polski – Siedlecka Anna, Błażyńska Barbara, Elbruda Ewa, Jakubowska Katarzyna, Karaszewski Jacek, Kołakowska Magdalena, Kowasz-Boberek Małgorzata, Lech Wioletta, Szczech Izabela
 • język angielski – Bourdon Monika, Brzozowska Joanna, Giesek Joanna, Kowalska Marta, Kozion Magdalena, Malulu Reuben, Rembecka Dorota
 • język niemiecki – Bera-Żabicka Beata, Błażyńska Joanna, Chmielewska Dorota, Szerszeń Emilia, Żmijewska Marzena
 • matematyka – Gromadkiewicz Beata, Kowalewska Emilia, Rudzińska Katarzyna, Siatkowski Krzysztof, Smyk Leszek, Wiśniewska Anna
 • zajęcia komputerowe – Raciborska Ewa, Kowalewska Emilia, Meredyk Mariusz, Miecznikowska Grażyna, Rudzińska Katarzyna, Smyk Leszek
 • przyroda – Kroplewska-Gołębiewska Magdalena, Kryszkiewicz Wioletta, Śliwińska Maria
 • historia – Jeznach Jolanta, Malik Iwona, Pszuk Wioletta
 • religia – Cherkowski Kazimierz, ks. Figurski Paweł, Olewińska Bożena, ks. Syldatk Zdzisław, Woźna Teresa
 • plastyka – Gadomski Zdzisław, Miecznikowska Grażyna
 • muzyka – Gadomski Zdzisław
 • zajęcia techniczne – Miecznikowska Grażyna
 • wychowanie fizyczne – Aleksandrowicz-Bader Katarzyna, Ciesielski Marek, Duda Krzysztof, Janicki Karol, Meredyk Mariusz, Mostek Przemysław, Orzechowska Aleksandra, Pietrzak Jakub, Pietrzak Mariusz, Raczyło Sylwia
 • biblioteka – Nowak Katarzyna, Szemplińska Iwona
 • świetlica szkolna – Dudek Elżbieta, Krakowska Iwona, Markuszewska Ewa
 • pedagog szkolny – Puczyńska Magdalena, Świątkowska Małgorzata

Osiągnięcia

Uczniowie z powodzeniem biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Największe sukcesy odnoszą z filozofii, ekologii, geografii i wiedzy o Unii Europejskiej. Osiągają również znaczące wyniki w rozgrywkach sportowych.

Bibliografia

SP4 Działdowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]