Szkoła Podstawowa w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Budynek placówki. Źródło: www.portel.pl
Budynek placówki. Źródło: www.portel.pl
Data założenia: 1754 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Łęcze 29, 82-340 Tolkmicko
Patron: Morski Oddział Straży Granicznej

Szkoła Podstawowa w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Łęczu. Obecnie funkcję dyrektora pełni Zbigniew Kęska.

Historia

W XVII w. w Łęczu przebywali nauczyciele, którzy zajmowali się edukacją miejscowych dzieci. Pierwszą szkołę wybudowano jednak dopiero w 1754 roku. Następna powstała w 1824 roku, ale spłonęła w 1855 r. Na jej miejscu postawiono kolejny budynek, który rozbudowano w 1928 r. o kolejne dwa pomieszczenia i mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła ta została spalona w 1945. Wiadomo jednak, że od 1941 roku jej kierowniczką była Meta Schmidt.

W latach powojennych, jesienią 1946 r. w budynku byłej szkoły niemieckiej rozpoczęły naukę dzieci pierwszych polskich osiedleńców. Była to szkoła czteroklasowa. Wykładał w niej jeden nauczyciel, a zajęcia odbywały się na dwie zmiany w klasach łączonych. Pierwszym powojennym nauczycielem w Łęczu był Teofil Rzepecki, woźną - Hieronima Święcka. W latach 50. szkoła zyskała nowy budynek, w którym wcześniej mieściła się plebania. Szkołę wyremontowano, powstały cztery sale lekcyjne. Przybyła również klasa VII. Od tamtej pory naukę prowadzono w dwóch budynkach. Personel nauczycielski stanowiło wówczas już trzech nauczycieli. W 1961 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, która przebudowana służy do dziś. W nowych murach szkolnych dzieci rozpoczęły naukę we wrześniu 1962 roku. Początkowo mieściły się w szkole cztery klasy, sala gimnastyczna i mała świetlica. Kadra zyskała również pokój nauczycielski.

We wrześniu 1967 r. w szkole powstała drużyna harcerska, ponieważ wychowanie patriotyczne było ważne dla nauczycieli szkoły podstawowej w Łęczu. Organizacja ta przestała istnieć na przełomie lat 80 i 90. W roku szkolnym 1966/1967 wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. W wyniku reformy zwiększyło się grono uczniów i nauczycieli. Liczebność szkoły znacząco wzrosła również w roku 1974, kiedy przyłączono klasy V-VIII ze szkoły w Próchniku. W styczniu 1996 r. budynek szkolny został uszkodzony w wybuchu kotła CO. Szkołę zamknięto, a dzieci uczyły się w zastępstwie w sąsiadujących szkołach w Suchaczu i Kamionku Wielkim. Dzięki staraniom ówczesnych władz samorządowych szkołę gruntownie wyremontowano i przebudowano. Przybyło sal lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych, a przede wszystkim została oddana do użytku sala gimnastyczna. Od tego czasu w budynku szkolnym mieści się również biblioteka i ośrodek zdrowia.

Od 26 czerwca 2012 r. patronem Szkoły Podstawowej w Łęczu jest Morski Oddział Straży Granicznej.

Działalność

Od 2008 r. szkoła bierze udział w kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".
W roku szkolnym 2011/2012 szkoła realizowała program edukacyjno-terapeutyczny "Ortograffiti", skierowany do uczniów z dysleksją.
W roku szkolnym 2013/2014 realizowany był w szkole projekt "English is O.K". Zajęcia prowadzono metodą "Play me".
Szkoła stara się również w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. W zależności od zainteresowań dzieci prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
Szkoła prowadzi własny blog.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Szkoła kształtuje takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomaga uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, jak i pomaga przezwyciężaniu trudności. Stwarza warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształci młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Anna Niedzielska, Jolanta Turczyn, Krystyna Murszewska, Alicja Sokołowska, Aneta Dorsz
 • język polski – Katarzyna Monist
 • język angielski – Justyna Kwiatkowska
 • matematyka – Iwona Cherek
 • zajęcia komputerowe – Katarzyna Monist, Anna Niedzielska, Aneta Dorsz
 • przyroda – Ewa Nitkiewicz
 • historia – Beata Wojtyna
 • religia – Beata Wojtyna
 • plastyka – Ewa Haponiuk, Iwona Cherek
 • muzyka – Beata Wojtyna
 • zajęcia techniczne – Iwona Cherek
 • wychowanie fizyczne – Zbigniew Kęska, Adam Pieczko
 • wychowanie do życia w rodzinie - Ewa Haponiuk
 • świetlica szkolna – Anna Niedzielska, Jolanta Turczyn, Krystyna Murszewska, Alicja Sokołowska, Aneta Dorsz
 • logopeda - Magdalena Blicharz

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych konkursach i olimpiadach ortograficznych, sportowych, przedmiotowych, plastycznych, fotograficznych i ekologicznych.

Bibliografia

SP Łęcze[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]