Szkoła Podstawowa w Błudowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Błudowie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Błudowo 48, 14-420 Młynary

Szkoła Podstawowa w Błudowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Błudowie. Obecnie funkcję dyrektora pełni Anna Strzelecka.

Historia

Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym domu Korneliusza Kokoszko. 12 maja 1968 r. przekazano placówce nowy obiekt, wybudowany na użytek szkoły, który nieustannie modernizowano. Aktualnie szkoła posiada dość bogatą bazę. Dysponuje m.in. sala komputerową z 10 stanowiskami, biblioteką, stołówką, kuchnią, placem wyposażonym w sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Działalność

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła realizowała projekt "English through art" ("Angielski przez sztukę"), odbywający się przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności NIDA, przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna – Maria Młodziejewska, Magdalena Kwarta
 • edukacja wczesnoszkolna – Renata Maria Citowicz, Iwona Antczak, Alina Barbara Iwanicka
 • język polski – Małgorzata Baronowska, Agata Ruśniak
 • język angielski – Marta Maria Matak, Katarzyna Jankowska
 • język niemiecki – Katarzyna Jankowska
 • matematyka – Iwona Krupień
 • zajęcia komputerowe – Anna Strzelecka
 • przyroda – Irena Afranowicz
 • historia – Agata Ruśniak
 • religia – Ks. Hubert Paweł Chodyna
 • wychowanie do życia w rodzinie – Małgorzata Baronowska
 • plastyka – Anna Strzelecka
 • muzyka – Renata Maria Citowicz, Alina Barbara Iwanicka
 • zajęcia techniczne – Anna Strzelecka
 • wychowanie fizyczne – Małgorzata Baronowska, Piotr Walczak, Mariola Elżbieta Boll
 • biblioteka – Iwona Krupień
 • świetlica szkolna – Maria Młodziejewska, Magdalena Kwarta, Alina Barbara Iwanicka, Małgorzata Baronowska, Iwona Krupień
 • pedagog szkolny – Katarzyna Daszkiewicz
 • logopeda – Agata Ruśniak

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą znaczne sukcesy w konkursach artystycznych.

Ciekawostki

Tradycją szkoły jest sadzenie drzewka przez każdego absolwenta opuszczającego mury placówki.

Bibliografia

mlynary.pl [27.11.2014]
szkolnictwo.pl [27.11.2014]