Szkoła Podstawowa w Kobułtach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Kobułtach

Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Kobułty 80, 11-300 Biskupiec

Szkoła Podstawowa w Kobułtach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Kobułtach. Funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Kobułtach, do którego należy również gimnazjum i przedszkole. Obecnie funkcję dyrektora pełni Urszula Dziąba.

Historia

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1945/1946 w budynku należącym do parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Następnie siedzibę szkoły przeniesiono do budynku byłego przedszkola i dodatkowo wynajmowano dwie klasy u p. Sylwestrzaków. W 1959 r. szkołę przekształcono w Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Wkrótce jednak placówka uległa likwidacji po przeszkoleniu miejscowej młodzieży pragnącej skorzystać z tej formy nauczania polegającego na zdobyciu niezbędnego wykształcenia rolniczego. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło 1 września 1966 r. Ponownie powołano wówczas placówkę na poziomie szkoły podstawowej jako tzw. "tysiąclatkę".

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

W historii szkoły do kadry kierowniczej należeli kolejno:

 • Jadwiga Mieszczerykowska
 • Janusz Przedpełski
 • Zbigniew Piotrowska
 • Jadwiga Szczypińska
 • Jadwiga Florczyńska
 • Jan Lech
 • Kazimierz Rydwański
 • Barbara Kąpińska
 • Urszula Dziąba – obecny dyrektor

Do aktualnie pracujących nauczycieli należą:

 • R. Skiba-Lipnicka
 • M. Kowsz
 • J. Orgas
 • M. Staszak
 • I. Lompa
 • E. Kotwasińska
 • G. Kostka
 • W. Stysiek
 • E. Bilkiewicz
 • S. Zdunek
 • J. Kurek
 • K. Bocian
 • A. Antonowicz

Osiągnięcia

Wśród osiągnięć szkoły warto wymienić:

 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Papież i dzieci" (1999)
 • nagroda w ogólnopolskim konkursie "Bliżej Teatru" (2001)
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Program Ekozespołów w mojej szkole" (2003)
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym TPD (2004)
 • przyznanie szkole w grudniu 2004 r. certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku". To sukces zwieńczony zbudowaniem przy szkole kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego służącego całej społeczności szkolnej i lokalnej. W jego skład wchodzą ogród biologiczny i klasa na świeżym powietrzu z miejscem na ognisko i grilla, a także ścieżka prowadząca do lasu i ścieżka zdrowia.

Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, która jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczniowie mają ją udostępnioną przed zajęciami lekcyjnymi i na przerwach, dzięki temu mogą korzystać z zasobów Internetu, poszukując innych źródeł wiedzy niż podręczniki szkolne.

Ciekawostki

W budynku szkoły od grudnia 2005 r. funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego "Szansa na dobry start", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od września 2014 r. szkoła realizuje projekt współfinansowany przez MEN w ramach wyrównywania szans dzieci i młodzieży, pod nazwą "Lepsze dzieciństwo – dobry start!". Uczestniczą w nim 34 uczniów placówki, biorąc udział w dodatkowych zajęciach z wykorzystaniem Internetu oraz zajęciach plastycznych i regionalnych, w trakcie których dzieci poznają tradycje i obyczaje swojego regionu, lepią w glinie, uczą się haftu. Cyklicznie też wyjeżdżają na basen i wycieczki po regionie.

Bibliografia

SP Kobułty[07.11.2014]