Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Lelkowie

Budynek szkoły. Źródło: www.zs-lelkowo.com
Budynek szkoły. Źródło: www.zs-lelkowo.com
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Lelkowo 115, 14-521 Lelkowo

Szkoła Podstawowa w Lelkowie – szkoła podstawowa w Lelkowie, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Iwona Chojecka.

Historia

Początki szkoły w Lelkowie sięgają 1946 r. 3 marca 1946 r. w Szczepkowie (od 1947 r. Lelkowo) powstała Publiczna Szkoła Powszechna. Decyzję o jej utworzeniu podjęto w grudniu 1945 r. Naukę w szkole rozpoczęło 12 dzieci. Pierwszą nauczycielką i kierownikiem placówki była Leokadia Łosiewicz. W roku 1947 do pracy przyjęto nauczycielkę Zofię Pogonowską, w następnym nauczyciela Jana Turka. W 1947 r. liczba dzieci wzrosła do 132. Dla uczniów z odległych miejscowości zorganizowano internat, w którym mieszkało 50 osób.

W pierwszych latach działalności szkoła zajmowała się przede wszystkim nauczaniem dzieci w zakresie czterech klas szkoły powszechnej. Najważniejszym zadaniem wychowawczym była integracja społeczności, gdyż rodziny zamieszkujące obwód szkolny pochodziły z różnych stron Polski. W roku szkolnym 1948/49 wzrosła liczba uczniów do 180 osób, a w wyniku reformy strukturalnej szkołę przemianowano na szkołą podstawową. W tym też roku uczniowie mogli rozpocząć zajęcia sportowe boisku, którego szkoła dotychczas nie posiadała.

Stopniowo zwiększała się liczba uczniów i kadry pedagogicznej. W roku szkolnym 1951/52 na zajęcia uczęszczało 135 uczniów, pracowało 4 nauczycieli, uczono w 7 klasach. W 1952 r. nowym kierownikiem został Edmund Pogonowski. W roku szkolnym 1966/67 stała się ośmioklasową szkołą podstawową. 15 września 1991 r. wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek szkoły. Budowa trwała 2 lata. Lekcje w nowym budynku rozpoczęto 1 września 1993 r. 6 września 1997 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną, którą wybudowano obok szkoły, spajając oba gmachy łącznikiem. 1 września 1999 r., uchwałą Rady Gminy w Lelkowie, rozpoczął działalność Zespół Szkół w Lelkowie. Powstał on z połączenia Szkoły Podstawowej w Głębocku, SP w Lelkowie oraz gimnazjum. Obecnie szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Uczniowie klasy III szkoły w Lelkowie, pod opieką wychowawcy Anny Rutkowskiej, realizują program edukacyjny "Przyroda wokół nas – ptaki" prowadzony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Iwona Chojecka – dyrektor
 • Rubacha Bożena – zastępca dyrektora
 • Andrejuk-Klufas Anna
 • Bagan Irena
 • Dworak Stanisław
 • Gaudyńska Jolanta
 • Kanclerz-Szulc Edyta
 • Kaniecka-Białkowska Lucyna
 • Karczewska Ewa
 • Kiebało Marek
 • Kiełek Katarzyna
 • Majewska Anetta
 • Masiewicz-Grodź Justyna
 • Pawłowiec Anna
 • ks. Piasecki Piotr
 • Rutkowska Anna
 • Sołoducha Irena
 • Sutkowy Halina
 • Szewczyk Bożena
 • Telega Katarzyna
 • Trzebińska Joanna
 • Turzyńska Elżbieta
 • Urawska Anna
 • Urawski Mirosław
 • Wojnach Jakub

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960, Warszawa 1978, s. 106.
Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
zs-lelkowo.com [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]