Szkoła Podstawowa w Okartowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Okartowie

Budynek szkolny, źródło: www.orzysz.pl [20.05.2014]
Budynek szkolny, źródło: www.orzysz.pl [20.05.2014]
Data założenia: 1947 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Okartowo 22, 12-250 Orzysz

Szkoła Podstawowa w Okartowie – szkoła podstawowa w Okartowie. Funkcję dyrektora szkoły pełni Mirosława Majewska. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Okartowie.

Historia

Historia szkoły w Okartowie sięga 1947 r., kiedy to w poniemieckim budynku szkolnym zorganizowano Publiczną Szkołę Powszechną. Ze względu na dużą liczbę uczniów zajęcia lekcyjne odbywały się w trzech izbach wynajmowanych w prywatnych domach. Pierwszym kierownikiem szkoły został B. Czapski, który pełnił funkcję sześć lat. Na skutek reformy strukturalnej w 1948 r. szkoła zmieniła nazwę na szkołę podstawową. W latach 1953-1972 stanowisko kierownika, a później dyrektora, piastował Antoni Paszkiewicz, który założył Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Ze względu na zły stan lokalowy władze oświatowe podjęły decyzję o budowie nowego gmachu szkoły w ramach programu "1000 szkół na Tysiąclecie Polski". Nowy obiekt szkolny oddano do użytku w 1970 r. W 1972 r. dyrektorem szkoły został Zdzisław Głąbała, który organizował kolonie letnie dla dzieci z Warszawy i Łodzi, przeznaczając zarobione pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych i modernizację budynku szkolnego. Założył również drużynę harcerską im. Stanisława Czarnieckiego.

W latach 1999–2001 w szkole odbywała się "Kampania Bohater", w wyniku której społeczność szkoły wybrała patrona – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2013/2014 stanowią:

 • mgr Mirosława Majewska – dyrektor szkoły
 • mgr Anna Falkowska – nauczanie początkowe
 • mgr Marianna Jackowska – nauczanie początkowe
 • mgr Zofia Piekarska – nauczanie początkowe
 • mgr Dorota Sienkiewicz – nauczanie początkowe
 • mgr Mariola Krasińska – język polski, historia i społeczeństwo
 • lic. Katarzyna Niezgoda – język angielski
 • lic. Renata Rainko – biblioteka szkolna, język angielski, pedagog szkolny
 • mgr Iwona Strojek – religia, stuka, muzyka, przyroda
 • mgr Małgorzata Krawiec – matematyka
 • mgr Hubert Makowski – wychowanie fizyczne, informatyka, technika
 • mgr Ewa Makowska – przyroda
 • mgr Mroczek Emilia – logopeda

Osiągnięcia

 • 1 czerwca 2005 r. w szkole odbył się "Dzień Gier Europejskich". Udział w zabawie wzięli uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.
 • Szkoła posiada folder autorstwa nauczyciela mgr. Huberta Makowskiego, zawierający informacje dotyczące regionu oraz szkoły w Okartowie.

Absolwenci

Absolwentami szkoły są m.in. jej późniejsi dyrektorzy: Andrzej Chrzanowski (1992–1997), Zbigniew Włodkowski (od 1997 r.).

Ciekawostki

W szkole funkcjonuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011, s. 42.

orzysz.pl [11.05.2014]
spokar.w.interia.pl [11.05.2014]
szkolnictwo.pl [11.05.2014]