Szkoła Podstawowa w Olsztynku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Olsztynku

Data założenia: 1974 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Ostródzka 2, 11-015 Olsztynek

Szkoła Podstawowa w Olsztynku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Olsztynku. Obecnie funkcję dyrektora pełni Beata Bukowska.

Historia

Szkoła Podstawowa w Olsztynku została oddana do użytku 2 września 1974 r. Funkcjonowała ona wówczas w Zbiorczej Szkole Gminnej im. Budowniczych Polski Ludowej, do której należało także liceum ogólnokształcące.

W początkach lat 90., w wyniku zmian ustrojowych państwa, szkoła zaczęła funkcjonować jako Szkoła Podstawowa nr 2. Odłączone od placówki liceum ogólnokształcące przeniesiono w 1993 r. do innego gmachu, dzięki czemu szkoła podstawowa mogła już dysponować całym budynkiem. Po reformie oświaty w 1999 r. przejęła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie utworzono gimnazjum i stała się od tej pory jedyną szkołą podstawową w Olsztynku. W 2004 r. cały kompleks szkolny został poddany termomodernizacji. Natomiast w 2007 r. zaadoptowano budynek dawnej kotłowni na bibliotekę, który stanowi jednocześnie Centrum Multimedialne.

Obecnie do obwodu szkoły należy około 2/3 wsi z gminy Olsztynek, z których dzieci dowożone są autokarami szkolnymi. W ramach placówki funkcjonują też dwie szkoły podstawowe filialne w Mierkach i Królikowie. Posiadają one oddziały 0-III, a więc kształcą na pierwszym etapie edukacyjnym.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych w oparciu o słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej", a także "Dro­gi ka­mień nie przes­ta­je być sobą na­wet wte­dy, gdy spad­nie w błoto i zab­rudzi się".

Działalność szkoły

Obecnie w procesie edukacyjnym szkoła oferuje:

 • naukę dwóch języków: angielskim i niemieckim
 • klasy sportowe na poziomie oddziałów IV-VI
 • oddziały integracyjne na wszystkich poziomach
 • objęcie pomocą uczniów z trudnościami w nauce, w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych
 • usprawnianie zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności w ramach zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych i gimnastyczno-korekcyjnych
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach następujących kół zainteresowań: wokalnego, instrumentalno-muzycznego, polonistyczno-teatralnego, plastycznego, dziennikarskiego, informatycznego, językowego, regionalno-ekologicznego oraz turystycznego
 • zaawansowane, praktyczne poznawanie różnych dyscyplin sportu w Uczniowskich Klubach Sportowych (Basket, Perły Olsztynka, Top-Spin) oraz w ramach Szkolnego Klubu Sportowego
 • zajęcia edukacyjne w obiektach Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
 • zajęcia edukacyjne typu "Zielona Szkoła"

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • Bartnikowska Magdalena, Przywoźna Anna – język niemiecki
 • Borkowska Renata, Bukowska Beata, Gilewicz Agnieszka, Kowalska Małgorzata, Półtorak Marianna - matematyka
 • Ciesielska Anna, Dąbrowska Justyna, Moroz Małgorzata, Petrykowska Jolanta – język polski
 • Dolińska Agnieszka – zajęcia logopedyczne, świetlica
 • Duda Anna, Figielska Grażyna, Flisikowska Dorota, Gratunik Marzena, Hacia Katarzyna, Jatczak-Andrzejewska Elżbieta, Kidawa Bogumiła, Kostrzewa Hanna, Kucka Elżbieta, Merchel Bożena, Sochacka Danuta, Kopeć Joanna, Szczepańska Renata, Trochim Wiśniewska Anita, Wronka Ewa, Waloszek Bożena, (Szkoła Filialna w Mierkach), Sawońska Beata (Szkoła Filialna w Królikowie), Stefanowicz Marzena (Szkoła Filialna w Królikowie), Wieczorek Jolanta (Szkoła Filialna w Mierkach), Wysocka Barbara (Szkoła Filialna w Królikowie) – edukacja wczesnoszkolna
 • Figielska-Korgul Wioletta, Krawczyk Marta, Obuchowicz Marzena, Stegienko Bożena, Wasieczko Barbara (Szkoła Filialna w Mierkach) – religia
 • Filipczak Izabela, Krawczyk Aljica, Wyszyńska Danuta - biblioteka
 • Flisikowski Jerzy, Grochowalski Andrzej, Hacia Jarosław, Kaczkowska Anna – język angielski
 • Gronkiewicz Maria - wychowanie fizyczne, plastyka
 • Janikowska Małgorzata – zajęcia techniczne
 • Jaroszewska Agnieszka – przyroda, wspomaganie
 • Kaska Beata - przyroda, zajęcia komputerowe
 • Kowalska Monika – nauczyciel wspomagający
 • Łoniewska Elżbieta – wspomaganie, rewalidacja
 • Łuziński Daniel – historia, świetlica
 • Majchrzak Jolanta - zajęcia komputerowe, biblioteka
 • Mikitiuk Bożena – plastyka, wspomaganie
 • Obarek Mariusz, Puczek Paweł, Serowiński Zbigniew, Waloszek Ireneusz, Wyszyński Adam - wychowanie fizyczne
 • Sawczuk Maria, Szostek Małgorzata - przyroda
 • Sołoducha Anna - świetlica
 • Witkowska Jolanta - zajęcia logopedyczne
 • Zaręba-Kwiatkowska Joanna - pedagog
 • Zarzecka Ewa - historia

Ciekawostki

Od 15 października 2013 roku szkoła rozpoczęła realizację projektu "Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę". dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a przeprowadzany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskana kwota przeznaczona została głównie na zakup nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych – np. tabletów, tablic interaktywnych, kamer, szachów, elektronicznego pianina cyfrowego.

Bibliografia

SP Olsztynek[15.11.2014]
Szkolnictwo[15.11.2014]