Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Obchody 50-lecia szkoły, źródło: Galeria szkoły, 18.12.2013.
Obchody 50-lecia szkoły, źródło: Galeria szkoły, 18.12.2013.
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Ostrowite 34, 13-334 Łąkorz


Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – szkoła podstawowa w Ostrowitem w powiecie nowomiejskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Krzysztof Przybysz.

Historia

Historia szkoły sięga okresu międzywojennego. We wsi istniała wtedy dwuklasowa szkoła, której kierownikiem był Franciszek Dubiela. W sierpniu 1933 r. stanowisko kierownika objął Franciszek Sikorski. W 1946 r. to właśnie on ponownie zorganizował szkołę i objął funkcję jej kierownika. Szkoła mieściła się początkowo w budynku plebani, a następnie w opuszczonym pałacu, gdzie wyremontowano cztery klasy. Placówka funkcjonowała jako publiczna szkoła powszechna. W roku szkolnym 1948/1949 w wyniku reformy strukturalnej placówkę przekształcono w jedenastoletnią szkołę stopnia podstawowego. We wrześniu 1954 r. nowym kierownikiem szkoły został Franciszek Barski, a ks. prob. Jan Chmielecki podjął się prowadzenia lekcji religii. Nowy gmach szkolny oddano do użytku 12 sierpnia 1955 r. Od roku szkolnego 1962/1963 uczniowie realizowali program ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1968/1969 w placówce uruchomiono ognisko przedszkolne, które prowadziła Danuta Dolniak. W 1972 r. szkoła w Ostrowitem stała się zbiorczą szkołą gminną. Założono też park szkolny. W roku szkolnym 1981/1982 w trakcie wakacji rozpoczęto remont szkoły, polegający na przestawieniu wszystkich pieców i wymalowaniu pomieszczeń. Od 1999 r. placówka funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa. Dnia 2 czerwca 2006 r. odbyły się obchody 50-lecia istnienia szkoły.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014:

 • Krzysztof Przybysz – historia i społeczeństwo, technika, rewalidacja, dyrektor szkoły
 • Irena Raczkowska – wychowawca klasy VI, przyroda, wychowanie fizyczne
 • Hanna Skrzek – wychowawca klasy V, język polski
 • Barbara Kołpacka – wychowawca klasy IV, matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, rewalidacja
 • Jonata Filich – wychowawca oddziału przedszkolnego, biblioteka-świetlica
 • Bożena Makowiecka – wychowawca klasy I, muzyka, biblioteka-świetlica
 • Bernadeta Kowalkowska – wychowawca klasy II, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka-świetlica
 • Urszula Tudek – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 • Justyna Lewandowska – język angielski
 • Marzena Adamowicz – logopedia
 • ks. Michał Napierała – religia
 • Tadeusz Skuzjus – pedagog szkolny

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Ciekawostki

Od 1992 r. w szkole wydawana jest gazetka „Mały Skrzat”.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem [17.12.2013]