Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Budynek szkoły. Źródło: www.gminadzialdowo.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.gminadzialdowo.pl
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Petrykozy, 13-200 Działdowo

Szkoła Podstawowa w Petrykozach – szkoła podstawowa w Petrykozach, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Jolanta Cybulska.

Historia

Po II wojnie światowej w Petrykozach nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych. Z czasem powstał budynek szkolny z dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby szkoły i mieszkaniem dla kierownika. Nie było żadnych pomocy dydaktycznych. Krzesła, ławki i stoły wykonali sami mieszkańcy wsi. W szkole pracowało dwóch nauczycieli, którzy uczyli około 90 uczniów.

W 1949 r. zmienił się stopień organizacyjny szkoły. Placówka stała się sześcioklasową szkołą podstawową, w której pracowało trzech nauczycieli. Po 1950 r. prowadzono również kursy dla analfabetów. Latem 1958 r. rozpoczęto budowę budynku szkoły. Budowę zakończono 1959 r., a 1 września oddano go do użytku. Dyrektorem szkoły w latach 1959-1962 był Leon Berent, a przez następne dwa lata Jan Lamtych. W roku szkolnym 1966/67 uległ zmianie stopień organizacyjny szkoły. Dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej został Waldemar Wesołowski. Na zajęcia uczęszczało 113 uczniów. W latach 1971-1975 funkcję dyrektora pełnił Zdzisław Stanisławski. W roku szkolnym 1971/72 zlikwidowano filię klas I-III w Rywocinach, a do szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie z Łążku. W roku szkolnym 1974/75 przeniesiono klasy V-VIII z miejscowości Zakrzewo do szkoły w Petrykozach. Liczba uczniów wzrosła do 139. W 1975 r. dyrektorem został Ludwik Dobrosielski. Do obwodu szkolnego włączono uczniów klas V-VIII z Gnojna. W 1985 r. dyrektorem szkoły została Barbara Dobrosielska, zaś 1999 r. Małgorzata Świątkowska. W 1999 r., na skutek reformy oświaty, powstała sześcioklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Petrykozach.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Jolanta Cybulska – dyrektor szkoły
 • Beata Mostek – wychowawca w oddziale zerowym
 • Jadwiga Szramka – nauka wczesnoszkolna
 • Urszula Tadrzak – nauka wczesnoszkolna
 • Anna Kozłowska-Leska – muzyka, plastyka, świetlica, technika, informatyka
 • Renata Królikowska – język polski, biblioteka
 • Iwona Wierzejska – przyroda, wychowanie fizyczne
 • Anna Grocka – matematyka
 • Wojciech Pogorzelski – religia
 • Katarzyna Rząp – język angielski

Osiągnięcia

 • W 1997 r. szkoła otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Szkołę Ekologiczną i III miejsce w konkursie na szkołę aktywnie działającą w programie "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza"

Ciekawostki

Przed I wojną światową wieś Petrykozy stanowiła część ziem polskich pod zaborem rosyjskim. We wsi była szkoła, w której odbywała się nauka w języku rosyjskim.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
sp-petrykozy.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]