Szkoła Podstawowa w Radostowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa w Radostowie

Budynek placówki. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1939 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Radostowo 58, 11-320 Jeziorany

Szkoła Podstawowa w Radostowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca we wsi Radostowo. Obecnie funkcję dyrektora pełni Elżbieta Szafrańska.

Historia

W 1937 r. dzięki funduszom zgromadzonym przez mieszkańców wsi rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego w Radostowie. Pracę zakończono w 1939 r. Zajęcia odbywały się w trzech klasach, do których uczęszczało 100-110 uczniów. W styczniu 1945 roku budynek zamieniono na szpital polowy dla niemieckich żołnierzy. W sytuacji zagrożenia życia ówcześni nauczyciele wyjechali do Niemiec zachodnich. Pod koniec stycznia 1945 r. do wsi wkroczyła Armia Czerwona. Wówczas budynek szkolny przeznaczono na magazyn mączny, a sprzęt szkolny został zabrany przez miejscową ludność.

Po odzyskaniu tych terenów utworzono komitet założenia polskiej szkoły, w skład którego weszli Stefan Aptazy, Feliks Jadkowski, Bronisław Pogłód, Stefan Grędziński, Józef Lepczak. Rozpoczęto prace remontowe zniszczonego budynku szkolnego. Wstawiono i oszklona okna, odnowiono klasy, naprawiono dach, odzyskano zabrane wyposażenie szkolne. Ponowne otwarcie szkoły nastąpiło w lutym 1946 r. Mimo podjętych działań warunki nauczania były trudne. Brakowało pomocy naukowych, dzieci uczyły się w klasach łączonych. Na jednego nauczyciela przypadało ponad 60 uczniów. W 1948 r. w szkole odbywały się kursy dla analfabetów, repolonizacyjne i milicyjne. W 1957 r. w placówce uczyło się 162 uczniów. Zorganizowano wówczas również szkołę dla dorosłych. Zapisało się do niej ponad 40 osób. W 1962 r. przeprowadzono kapitalny remont szkoły. Trzy lata później przy szkole powstało ognisko przedszkolne.

Z okazji obchodów tysiąclecia państwa w 1966 r. szkoła zyskała salę gimnastyczną. Kolejna zmiana nastąpiła w roku szkolnym 1966/1967, gdy powołano klasę VIII. W roku 1972 kierownika szkoły przemianowano na dyrektora. Rok później rozpoczęto budowę boiska sportowego. W 1981 roku zawieszono zajęcia szkole z uwagi na stan wojenny. Od 1992 roku szkoła pełni nie tylko funkcje edukacyjne, lecz również organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W kwietniu 1997 roku zakończono remont budynku szkolnego. Dzięki temu można było rozpocząć pracę w systemie jednozmianowym. Od października 1997 r. w szkole funkcjonuje pracownia komputerowa.

Na przestrzeni lat stanowisko kierownika bądź dyrektora szkoły piastowali:

 • Blum 1939
 • Feliks Jadkowski (1946 r.)
 • Stefan Aptazy (1947 r.)
 • Renata Aptazy (1960 r.)
 • Władysław Wielgosz (1968 r.)
 • Stanisław Grzegorczyk (1979 r.)
 • Władysława Zawierucha (1986-89, 1991-1994)
 • Jerzy Kowalik (1989-1991)
 • Elżbieta Szafrańska (1994 r. - obecnie)

Działalność

W szkole realizowane są projekty edukacyjne nastawione na rozwój wiedzy dzieci, również tej dotyczącej regionu oraz ekologii. Priorytetem szkoły jest współpraca z rodzicami przy opracowywaniu indywidualnego planu rozwoju każdego ucznia. Placówka stara się również w ciekawy sposób organizować wolny czas uczniów. W tym celu prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do zainteresowań dzieci.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Motto szkoły brzmi: "jesteśmy szkołą podstawową, która kształci i wychowuje dzieci i młodzież oraz wyposaża ją w wiedzę o regioni"e.

Szczególny nacisk w szkole kładzie się na:

 • rozwijanie twórczego myślenia
 • wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości
 • opanowanie języka angielskiego
 • umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu
 • czynny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Beata Lasiuk, Jolanta Łukaszczyk Chamik, Anna Gajewska-Polek, Marzena Białasiewicz
 • język polski – Zofia Pacyk
 • język angielski – Katarzyna Borówko
 • matematyka – Justyna Polińska
 • informatyka – Małgorzata Filip
 • przyroda – Elżbieta Szafrańska
 • historia – Małgorzata Filip
 • religia – Danuta Adamiec
 • sztuka - Justyna Polińska
 • wychowanie fizyczne – Natalia Jankowska
 • wychowanie do życia w rodzinie - Beata Lasiuk
 • biblioteka – Zofia Pacyk
 • świetlica szkolna – Danuta Adamiec

Ciekawostki

W szkol działa Koło Robótek Ręcznych.

Od września 1998 r. w szkole organizowany jest co roku Ekologiczny Tydzień, w ramach którego odbywają się liczne zajęcia związane z ochroną środowiska.

Bibliografia

SP Radostowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]