Szkoła Podstawowa w Rudce

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Rudce

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 7.13.2013.
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl, 7.13.2013.
Data założenia: 1911 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Rudka 10, 12-100 Szczytno


Szkoła Podstawowa w Rudce – szkoła podstawowa w Rudce w powiecie szczycieńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Karol Chrzanowski.

Historia

Początki szkoły w Rudce sięgają 1911 r. W latach 1912–1913 wzniesiono nowy budynek szkolny. Do 1945 r. w szkole uczyło dwóch nauczycieli: Teclow i kierownik Lejsner. Dzieci uczono w języku niemieckim (jako urzędowym), choć powszechnie używano gwary mazurskiej. Do szkoły uczęszczało w tym czasie średnio 40 uczniów. Zajęcia szkolne odbywały się w systemie dwuzmianowym i trwały prawie cały dzień. Szkoła wznowiła swoją działalność zaraz po wyzwoleniu. W latach 1945–2013 przechodziła różne stopnie organizacji:

 • lata 1954–1958 – siedem klas; ok. 70 uczniów. Do obwodu szkolnego włączono Prusowy Borek i Czarkowy Grąd. W pożarze szkoły, który wybuchł 23 grudnia 1956 r., spłonęło pokrycie dachu
 • lata 1966–1977 – osiem klas; 151 uczniów
 • lata 1977–1980 – sześć klas; 81 uczniów
 • lata 1981–1999 – osiem klas; 112 uczniów. W roku szkolnym 1990/1991 odnowiono sale lekcyjne. Wprowadzono naukę religii, której nauczał ks. Andrzej Wysocki
 • lata 1999–2013 – sześć klas. W latach 2000–2008 dokonano modernizacji budynku szkolnego

Obecnie Szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014:

 • Karol Chrzanowski – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, dyrektor szkoły
 • Małgorzata Szlegel – nauczyciel dyplomowany, matematyka, wychowanie fizyczne, wicedyrektor
 • Małgorzata Dąbkowska – nauczyciel dyplomowany, oddział przedszkolny, terapia pedagogiczna
 • Mirosława Szczepańczyk – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 • Irena Studniak – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
 • Jolanta Gadulska – nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna
 • Dorota Dziczek – nauczyciel mianowany, biblioteka szkolna
 • Ewa Goździewska – nauczyciel dyplomowany, informatyka, technika, muzyka, plastyka, świetlica
 • Irena Choroszewska – nauczyciel dyplomowany, język polski
 • Hanna Szydlik – nauczyciel mianowany, język angielski, historia
 • Joanna Miller – nauczyciel kontraktowy, przyroda
 • Krystyna Żywica – nauczyciel dyplomowany, religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Milena Marciniak – nauczyciel kontraktowy, oddział przedszkolny

Osiągnięcia

 • Od września 2009 r. szkoła współpracuje z Unicef Polska w ramach Klubu Szkół Unicef. Koordynatorem działań Klubu w jest Ewa Goździewska.
 • Od września 2013 r. do czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rudce realizowany jest projekt „Klub Ciekawskich” współfinansowany ze środków EFS. Cel główny podjętych w ramach projektu działań to rozwinięcie kompetencji kluczowych – matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych u uczniów klas IV–VI w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015.

Absolwenci

Szkoła prowadzi rejestr absolwentów, poczynając od rocznika 1989. Należą do nich również późniejsi nauczyciele szkoły, m.in.: Halina Kowalska i Halina Wojciechowska.

Ciekawostki

W kwietniu 1999 r. w wyniku dwukrotnego włamania szkoła poniosła następujące straty materialne: powyłamywane drzwi do sal i kancelarii, skradziony sprzęt (telewizor, odtwarzacz video, dwa radiomagnetofony), pieniądze, kserokopiarkę. Nie udało się odnaleźć złodziei, ani odzyskać skradzionego sprzętu.

Bibliografia

Szkoła Podstawowa w Rudce [07.12.2013]
szkolnictwo.pl [07.12.2013]