Szkoła Podstawowa w Szyldaku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa w Szyldaku

Budynek szkoły. Źródło: www.gminaostroda.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.gminaostroda.pl
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Szkolna 12, 14-106 Szyldak

Szkoła Podstawowa w Szyldaku – szkoła podstawowa w Szyldaku, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Robert Pestkowski.

Historia

Szkoła w Szyldaku rozpoczęła swoją działalność w 1945 r. Do roku 1990 szkoła miała filię liczącą 4 nauczycieli i 30 uczniów w Ostrowinie. W 1995 r. zmodernizowano budynek szkoły w Szyldaku i dobudowano salę gimnastyczną. W wyniku reformy oświaty, w 1999 r., placówka otrzymała status sześcioklasowej szkoły podstawowej. Obecnie w budynku jest 11 sal lekcyjnych, biblioteka, gabinet lekarski, gabinet terapeutyczny, gabinet pedagoga szkolnego, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna z salą do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pracownia informatyczna oraz pracownia językowa. Szkoła posiada oddział przedszkolny. Samorząd uczniowski wydaje własną gazetkę, prowadzi sklepik oraz nadaje programy w szkolnym radiowęźle.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Stanowisko dyrektora szkoły piastuje od 2002 r. mgr Robert Pestkowski.

Osiągnięcia

Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu gminy i województwa. Wśród nagrodzonych są finaliści:

  • konkursu z historii
  • konkursu z przyrody
  • konkursów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ludzie związani ze szkołą

  • Michał Nahorski (1922-1980) – nauczyciel, kierownik szkoły w latach 1948-1950.

Ciekawostki

Od 2002 r. szkoła współpracuje, w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, z Grundschule Dabendorf w Niemczech. Uczniowie poznają kulturę, zwyczaje i codzienne życie swoich kolegów z zagranicy. Realizowane projekty uzyskały akceptację Polsko-Niemieckiej Fundacji „Jugendwerk” z siedzibą w Warszawie, dzięki której były też finansowane.

Bibliografia

gminaostroda.pl [22.12.2013]