Szkoła Podstawowa w Uścianach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Uścianach

Plac zabaw na terenie szkoły. Źródło: www.usciany.sosedukator.pl
Plac zabaw na terenie szkoły. Źródło: www.usciany.sosedukator.pl
Data założenia: 1916 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Uściany Stare 1, 12-214 Wiartel

Szkoła Podstawowa w Uścianach – szkoła podstawowa w Uścianach, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Renata Olszewska.

Historia

Początki istnienia szkoły w Uścianach sięgają 1916 r. Z zapisków pochodzących z kroniki Uścian wynika, że do 1944 r. była ona prowadzona przez nauczycieli niemieckich. Obecny budynek szkoły oddano do użytku 30 lipca 1963 r. Od 1 października 2002 r. organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Uścianach jest Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży. Szkoła ma status sześcioklasowej szkoły podstawowej. W ramach remontów budynku, przeprowadzono modernizację pracowni komputerowej, wykonano generalny remont holu i klatki schodowej. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono termomodernizację budynku szkolnego oraz modernizację placu zabaw. 12 czerwca 2013 r. świętowano jubileusz 50-lecia szkoły. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia "Edukator" z Łomży, byli dyrektorzy i nauczyciele szkoły, w tym pierwszy powojenny kierownik Apolinary Grądzki.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Funkcję dyrektora szkoły od 2007 r. pełni Renata Olszewska.

Bibliografia

pisz.pl [22.12.2013]
pisz.pl, szkoły podstawowe [22.12.2013]