Szkoła Podstawowa w Wilkowie przy Zespole Szkół

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika w Wilkowie przy Zespole Szkół

Budynek szkoły. Źródlo: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkoły. Źródlo: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1 września 1947 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Wilkowo 23, 11-440 Reszel

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie przy Zespole Szkół – szkoła podstawowa w Wilkowie, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Jarosław Charkot.

Historia

Szkoła w Wilkowie została założona 1 września 1947 r. Pierwszym kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Wilkowie została Czesława Jasińska. Placówka była trzyklasowa i miała 50 uczniów. Od września 1948 r. obowiązki kierownika objął nauczyciel Ignacy Zamojcin, który rozpoczął prowadzenie czteroklasowej szkoły podstawowej. We wrześniu 1949 r. kierownikiem została Janina Tomaszewska. Do szkoły uczęszczało 91 uczniów do pięciu klasach. W roku szkolnym 1950/51 liczba uczniów w sześciu klasach wynosiła 96, w następnym roku szkolnym było już 7 klas z liczbą 115 uczniów. W roku szkolnym 1963/64 kierownictwo szkoły objął Stanisław Charkot.

Kolejne zmiany nastąpiły w roku szkolnym 1966/67. Utworzono klasę ósmą w szkole podstawowej oraz klasę I Szkoły Przysposobienia Rolniczego dla dorosłych. 1 września 1980 r. dyrektorem szkoły została Helena Charkot, zaś w 1990 r. stanowisko to objęła Jolanta Adamkowicz. 1 września 1997 r. nastąpiło oddanie do użytku nowych budynków szkolnych, a także odbyły się uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej w Wilkowie. 1 września 1999 r. dyrektorem sześcioklasowej szkoły podstawowej został Jarosław Charkot. 22 grudnia 1999 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną.

19 lutego 2003 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika oraz przekazanie sztandaru. 1 września 2006 r. szkoła wraz z Gimnazjum Gminnym w Wilkowie weszła w skład Zespołu Szkół w Wilkowie.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej:

  • Jarosław Charkot – wychowanie fizyczne - dyrektor szkoły
  • Adamkowicz Jolanta – nauczanie zintegrowane
  • Baranowska Jolanta – przyroda, świetlica
  • Biegański Sławomir – edukacja dla bezpieczeństwa

Osiągnięcia

  • W 2002 r. szkoła zdobyła nagrodę Prezesa Rady Ministrów i tytuł: "Najlepszy w Polsce Realizator Dożywiania Uczniów".
  • W 2013 r. uczeń klasy III Jakub Lemieszek odebrał nagrodę z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Praca wykonana przez Jakuba zajęła I miejsce w eliminacjach regionalnych na terenie objętym działaniem PT KRUS w Kętrzynie, II miejsce w etapie wojewódzkim w Olsztynie i otrzymała wyróżnienie w Warszawie.

Ciekawostki

W kwietniu 2013 r. szkoła w Wilkowie była gospodarzem X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Szkół Podstawowych. Zgodnie z tradycją konkursu, taką możliwość szkoła wywalczyła wygrywając wcześniejszą edycję w klasyfikacji drużynowej.

Bibliografia

zswilkowo.pl [22.12.2013]