Szkoła Podstawowa w Woźnicach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa w Woźnicach

Data założenia: XVIII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Woźnice 11a, 11-730 Mikołajki

Szkoła Podstawowa w Woźnicach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałem przedszkolnym, działająca we wsi Woźnice. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Gizela Fiedorowicz.

Historia

Nie ma informacji na temat powstania pierwszej szkoły w Woźnicach. Prawdopodobnie funkcjonowała ona już przed 1740 r. Wiadomo z kolei, że w 1818 r. w istniejącej już szkole wykładał po polsku nauczyciel Sokołowski, a naukę pobierało w niej 79 uczniów.

W 1935 r. szkoła liczyła 4 klasy, 8 oddziałów i 176 uczniów. Nauka odbywała się w klasach łączonych pod przewodnictwem 4 nauczycieli. Do 1936 r. szkoła mieściła się w centrum wsi, w budynku, w którym następnie znajdowała się poczta. Z czasem w szkole zaczęło brakować miejsca i urządzono jedną izbę lekcyjną u karczmarza.

Nowy obiekt, który społeczność szkolna pozyskała w 1936 r., dysponował 4 salami lekcyjnymi i dużym korytarzem. W 1961 r. założono przy placówce wieczorową Szkołę Przysposobienia Rolniczego. W 1990 r. szkołę rozbudowano do stanu obecnego. W latach 2003–2005 gmach placówki został wyposażony w nowe okna.

Działalność

W swojej działalności szkoła zwraca szczególną uwagę na edukację proekologiczną i prozdrowotną.

Szkoła Podstawowa w Woźnicach w trosce o rozwój dzieci realizowała w 2012 r. projekt "Lubimy naszą szkołę", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach podjętych działań troską objęci zostali uczniowie mający specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożeni dysleksją. Uczęszczali oni na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Na zajęciach ćwiczono z nimi analizatory wzroku, słuchu, grafomotorykę.

Uczniowie placówki mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, obejmujących: warsztaty informatyczne, warsztaty matematyczno-przyrodnicze, zajęcia polonistyczne, warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty śpiewu.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych i programie wychowawczym oraz programie profilaktyki szkolnej. Kieruje się przy tym myślą Janusza Korczaka: "Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało".

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna Grażyna Kociuba
 • edukacja wczesnoszkolna – Barbara Dębowska, Julianna Golon, Alina Karpienko
 • język polski – Bogusława Bednarczyk
 • język niemiecki – Gizela Fiedorowicz, Adriana Stręt
 • matematyka – Elżbieta Bednarczyk
 • zajęcia komputerowe – Julianna Golon
 • przyroda – Elżbieta Bednarczyk, Barbara Dębowska
 • historia – Mateusz Przybysz
 • religia – ks. Dariusz Jasiulewicz
 • plastyka – Gizela Fiedorowicz
 • muzyka – Gizela Fiedorowicz
 • zajęcia techniczne – Mateusz Przybysz
 • wychowanie fizyczne – Wojciech Brodowski
 • świetlica szkolna – Bogusława Bednarczyk, Alina Karpienko, Mateusz Przybysz
 • pedagog szkolny – Alina Karpienko

Osiągnięcia

Wielu uczniów czynnie uczestniczy w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego "ATOS Woźnice", dzięki czemu osiągają oni wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach sportowych.

Bibliografia

SP Woźnice[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]