Szkoła Podstawowa we Franknowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa we Franknowie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Franknowo 20, 11-320 Jeziorany

Szkoła Podstawowa we Franknowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca we Franknowie. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Kazimierczyk.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując, iż absolwent:

 • jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
 • doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu
 • jest aktywny – lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach
 • jest rozważny – zna zagrożenia występujące w jego środowisku
 • jest ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł
 • jest prawy – rozróżnia złe i dobre uczynki
 • jest otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła
 • jest krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje
 • jest odpowiedzialny – stara się przewidywać skutki swoich działań

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Anna Dacko, Lucyna Klęczar, Barbara Suchocka, Elżbieta Cilulko
 • język polski – Sylwia Kondej
 • język angielski – Anna Widelska
 • matematyka – Martyna Kacprzycka
 • zajęcia komputerowe – Lidia Kania–Tyc
 • przyroda – Lidia Kania–Tyc
 • historia – Jolanta Kazimierczyk
 • religia – ks. Stanisław Zarzycki
 • plastyka – Jolanta Kazimierczyk
 • zajęcia techniczne – Lidia Kania–Tyc
 • wychowanie fizyczne – Natalia Jankowska
 • biblioteka – Lidia Kania–Tyc
 • logopedia – Renata Wzorek

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają znaczące wyniki głównie w konkursach i zawodach sportowych, o czym świadczą następujące wyróżnienia i osiągnięcia:

 • wysokie miejsca w Wojewódzkich Biegach Przełajowych dla dzieci wiejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (Czerwonka 2008)
 • puchar zdobyty przez drużynę szkolną (VI miejsce) w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w warcabach (Leśne Wrota 2008)
 • III miejsce zdobyte przez uczennicę Zuzannę Suchocką w Wojewódzkim Turnieju LZS w warcabach 100 polowych w kategorii kobiet i mężczyzn (Reszel 2008)
 • I miejsce w II Paradzie Postaci Bajkowych (Biskupiec 2008)

Ciekawostki

Szkoła, ze względu na malownicze krajobrazowo usytuowanie oraz czystość okolicznego środowiska, stwarza korzystne dla zdrowia warunki edukacji oraz jest wspaniałym miejscem odpoczynku i rekreacji.

Bibliografia

SP Franknowo[12.11.2014]
szkolnictwo.pl[12.11.2014]