Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

Data założenia: 1986 r. (data założenia Ośrodka Specjalnego w Braniewie)
Poziom szkoły: ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Moniuszki 22E, 14-500 Braniewo

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Braniewie. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie. Dyrektorem Ośrodka jest Dorota Wiśniewska.

Działalność

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z zaburzeniami sprzężonymi.

Nauka w szkole trwa trzy lata. Proces edukacyjny obejmuje przede wszystkim:

  • kształcenie ogólne tzn. utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy
  • nabywanie nowych umiejętności w ramach zajęć z funkcjonowania osobistego
  • nabywanie umiejętności społecznych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe i kreatywność
  • przysposobienie do pracy tzn. kształtowanie właściwych postaw wobec pracy
  • przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy
  • nabywanie umiejętności wykonywania różnych zajęć m.in. porządkowych i pomocniczych

Uczniowie w ramach zajęć przysposobienia do pracy poznają tajniki pracy ogrodniczej, prowadzenia i szeroko rozumianej obsługi gospodarstwa domowego.

Bibliografia

SOSW Braniewo [14.11.2014]
szkolnictwo.pl [14.11.2014]