Tomasz Treter

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Tomasz Treter

Data i miejsce urodzenia 1 marca 1547 r.
Poznań
Data i miejsce śmierci 11 lutego 1610 r.
Frombork

Tomasz Treter (ur.1 marca 1547 r. w Poznaniu, zm. 11 lutego 1610 r. we Fromborku) – poeta, filolog, tłumacz, kanonik warmiński, sekretarz królewski, rytownik.

Życiorys

Tomasz Treter pochodził z niezamożnej rodziny mieszczańskiej. Ojciec Jakub Treter był introligatorem. W późniejszym okresie został sprowadzony przez syna razem z żoną Agnieszką do Warszawy.

Szkoła i wykształcenie

Kształcił się w kolegium jezuickim w Braniewie, a następnie rozpoczął studia prawnicze i teologiczne w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora praw.

Działalność

W Rzymie spędził 22 lata jako dworzanin, sekretarz i bliski współpracownik Stanisława Hozjusza. Po jego śmierci w 1579 roku Treter przyjął posadę kanclerza kardynała Andrzeja Batorego. Był w tym czasie kanonikiem przy bazylice Santa Maria in Trastevere. Treter był również pierwszym przełożonym założonego przez Hozjusza Hospicjum Polskiego w Rzymie oraz sekretarzem Anny Jagiellonki, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.

Między 1584 a 1586 rokiem przebywał w Polsce. W tym okresie odwiedził na Warmii Marcina Kromera. 21 lutego 1586 roku objął osobiście nadaną mu kanonię warmińską. Po powrocie do kraju osiadł na stałe we Fromborku, gdzie został kustoszem i prałatem katedralnym. Pełnił również obowiązki kanclerza kapituły.

Tomasz Treter pasjonował się poezją, filologią, historią, malarstwem. Jest autorem biografii Stanisława Hozjusza wydanej w 1588 roku pt. Theatrum virtutum D. Stanislai Hosii, składającej się ze 100 rycin ukazujących sceny z życia Hozjusza.

Bibliografia

Oracki Tadeusz,Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej. Od połowy XV do końca XVIII wieku, t. II, Olsztyn 1988.