Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha"

Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha". Położenie, źródło: bip.olsztyn.rdos.gov.pl
Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha". Położenie, źródło: bip.olsztyn.rdos.gov.pl
Rok powołania 2009
Dok. pow. Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz z 2006 r. Nr 56, poz. 1077)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha"
Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha"
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha"
Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha"
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Użytek ekologiczny "Trzcinowisko Zgniłocha" – obszar obejmujące niewielką zatokę jeziora Gim (0,30 ha). Celem ochrony jest zachowanie walorów zatoki jeziora wraz z pasem roślinności szuwarowej stanowiące miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych oraz miejsce zatrzymywania się ptaków w czasie migracji.

Zobacz też

bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Rejestr użytków ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim [30.06.2014]

Bibliografia

Mikuła Wojciech, Antosz-Szerer Marzena, Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Purda na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018, Purda 2010.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl [30.06.2014]