Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie

Chór UTW w Ostródzie, źródło: www.ostróda wm [25.06.2014]
Chór UTW w Ostródzie, źródło: www.ostróda wm [25.06.2014]
Data założenia: 2008
Poziom szkoły: szkoła wyższa/stowarzyszenie
Adres: 14-100 Ostróda, Jana III Sobieskiego 9 /218

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie – placówka edukacyjna dla osób starszych działająca przy Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.

Historia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie powstał 22 lutego 2008 roku dzięki staraniom Centrum Kształcenia Ustawicznego, Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Ustawicznego oraz Zarządu Powiatu Ostródzkiego. UTW działa obecnie w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Słuchacze mogą skorzystać z wykładów m.in. historii i folkloru Warmii i Mazur, przedsiębiorczości z elementami komunikacji interpersonalnej, informatyki, podstaw obsługi komputera, języka angielskiego, języka niemieckiego, nauki tańca, zajęć plastycznych. W marcu 2014 roku UTW w Ostródzie stał się stowarzyszeniem.

Władze

  • Dziergacz Elżbieta – prezes Zarządu
  • Rutkiewicz Anna Grażyna – wiceprezes Zarządu
  • Brzuzy Janina – wiceprezes Zarządu
  • Stasiulewicz Teresa Eugenia – wiceprezes Zarządu
  • Smurzyński Stefan – skarbnik Zarządu
  • Dzikowicka Anna – wiceskarbnik Zarządu
  • Malecka Wioletta – sekretarz Zarządu
  • Bronowska Henryka – członek Zarządu
  • Gleba Józef – członek Zarządu

Sekcje

Jedną z sekcji jest grupa teatralna. Teatr UTW w Ostródzie istnieje od października 2010 roku i liczy 15 osób.

Słuchacze

W lutym 2012 r. słuchaczami UTW w Ostródzie było 220 osób.

Ciekawostki

W dniach 13-14 maja 2013 roku w Ostródzie pod hasłem "Wspólne cele, wspólne działania, integrowanie środowisk Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur" odbyła się konferencja zorganizowana przez Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.

Bibliografia

edutuba.pl [25.06.2014]
krs-online [25.06.2014]
powiat ostróda [25.06.2014]
oświata sanepid [25.06.2014]