V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie (zdj. ze zbiorów Urzędu Miasta Olsztyna)
V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie (zdj. ze zbiorów Urzędu Miasta Olsztyna)
Data założenia: 7 sierpnia 1989 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn
Patron: Wspólna Europa

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie – liceum ogólnokształcące w Olsztynie, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Kazimierz Kapla.

Historia

Historia V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie rozpoczyna się 7 sierpnia 1989 r., kiedy decyzją prezydenta powołano do istnienia tę placówkę. Dyrektorem V LO został Bogdan Dżus. 23 września 1999 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia "Wspólnej Europy" i wręczenia sztandaru.

Cele i zadania

Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa maturalnego stosownie do możliwości uczniów. Ponadto szkoła umożliwia dokonywanie świadomego wyboru dalszego kształcenia, a także pozwala uczniom na rozwijanie zainteresowań. Placówka kształtuje również poczucie przynależności do społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu oraz do społeczności międzynarodowej.

Kadra pedagogiczna

Obecnie funkcję dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie pełni Kazimierz Kapla.

Ciekawostki

W szkole działa Elitarny Klub Literacki, który zrzesza uczniów zainteresowanych kulturą słowa, literaturą i teatrem.

Bibliografia

perspektywy.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]
vlo.olsztyn.pl [22.12.2013]