Władysław Marian Kozłowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Władysław Marian Kozłowski

Władysław Marian Kozłowski w swoim biurze (fot. Zdzisław Kawecki)
Władysław Marian Kozłowski w swoim biurze (fot. Zdzisław Kawecki)
Data i miejsce urodzenia 15 czerwca 1935 r.
Cydzyn Nowy k. Łomży
Zawód dr inż. nauk rolniczych, specjalista ds. ogrodnictwa, wieloletni kierownik zakładów zieleni miejskich.
Stoisko handlowe na jesiennych targach w ODR Olsztyn, z lewej strony Teresa i Zdzisław Kaweccy z prawej Władysław Marian Kozłowski (zdjęcie z archiwum Z. Kaweckiego)
Władysław Marian Kozłowski w swojej szkółce (fot. Zdzisław Kawecki)
W szkółce W.M. Kozłowskiego. Od lewej: jego syn Jerzy, J. Kopytowski, W.M. Kozłowski, D. Kopytowska, Z. Kawecki, T. Kawecka. (fot. Zdzisław Kawecki)

Władysław Marian Kozłowski - (ur. 15 czerwca 1935 r. w Cydzynie Nowym k. Łomży) - Doktor inżynier nauk rolniczych, specjalista ds. ogrodnictwa, wieloletni kierownik zakładów zieleni miejskich.

Biografia

Ukończone szkoły:

 • Szkoła podstawowa w Cydzynie Nowym (1945-1952),
 • Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie (1963-1968),
 • inżynier ogrodnictwa SGGW w Warszawie (1974-1979),
 • magister inżynier rolnictwa (praca dyplomowa wykonana w Katedrze Ogrodnictwa ART. w Olsztynie 1979-1981),
 • doktor nauk rolniczych z zakresu ogrodnictwa - Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie.


Kariera zawodowa:

 • Od 1956 r. po śmierci ojca prowadzenie gospodarstwa rolnego.
 • Praca fizyczna na etacie stolarza meblowego w EZPT w Ełku (1956-1965) z przerwą na służbę wojskową (1958-1959),
 • kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w MPGK w Ełku (1956-1967).
 • Kierownik gospodarstwa ogrodniczego (1965-1970).
 • Główny specjalista produkcji ogrodniczej w Suwałkach z siedzibą Ełku (1970-1979).
 • Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Ełku (1979-1985).
 • Główny Specjalista Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku ds. ogrodnictwa i badań (1985-1992).

W 1992 r. przeszedł na emeryturę i prowadzi specjalistyczne własne gospodarstwo szkółkarskie w Nowej Wsi Ełckiej.

Żonaty – żona Irena; dwoje dzieci – córka Elżbieta (dr germanistyki) i syn Jerzy (mgr ekonomii i prawa).

Zainteresowania pozazawodowe:

 • turystyka krajowa i zagraniczna,
 • działalność społeczna w zakresie kształtowania środowiska,
 • uprawa roślin ozdobnych różnie formowanych,
 • dekoracje roślinnością otoczenia obiektów sakralnych.

Dorobek naukowy

Od 1968 r. intensywnie współpracuje z Wydziałem Ogrodniczym SGGW w Warszawie w zakresie badań z roślinami ozdobnymi, warzywniczymi i sadowniczymi. W roku 1979 nawiązał współpracę z Katedrą Ogrodnictwa ART. w Olsztynie. Z pracownikami tej katedry przeprowadził na swoich polach uprawnych ponad 70 doświadczeń głównie w zakresie uprawy truskawki, maliny, aronii, porzeczki czarnej, agrestu, ukorzeniania podkładek jabłoni i winorośli. Dorobek naukowy to 14 monografii i rozpraw 60 komunikatów naukowych, skryptów i referatów oraz 3 artykuły popularno-naukowe o oddziaływaniu regionalnym, udział w ponad 20 konferencjach naukowych w kraju i 10 za granicą (Litwa i Białoruś), opiekun badań polowych 15 prac magisterskich.

Badania dotyczyły głównie truskawki (35 prac). Obejmowały problematykę odmian, planowania, systemów uprawy, ściółkowania gleby, rozmnażania w matecznikach. 15 prac dotyczy malin i porzeczki czarnej z analizą fenofaz morfologii i planowania przy zastosowaniu różnych technologii uprawy. Część prac (7) analizuje metody uprawy aronii i winorośli. Kilka prac związane jest z ukorzenianiem podkładek jabłoni (2), uprawą bylin ozdobnych i warzyw (7) oraz ogólnych zasad prowadzenia roślin sadowniczych i wykorzystania kompostów, kory z drzew leśnych i osadów ściekowych (11).

W wyniku badań wykazał, ze warunki klimatyczne Ełku i okolic nadają się do towarowej uprawy różnych odmian truskawki. Opracował różne technologie uprawy tej rośliny. Udowodnił, że wydajność z 1 ha może przekraczać 30t, zwłaszcza w technologii samozagęszczania się roślin na określonej powierzchni. Wykazał, że przy użyciu ściółkowania korą i zagęszczeniu roślin można plantacje użytkować nawet przez 5 lat z opłacalnym plonem. Najlepszym sposobem prowadzenia malin był szeroki szpaler przy konstrukcji z dwoma poziomami drutów na wysokości 0,7 m i 1,2m. W poziomie druty były oddalone o 0,4m. Górne druty były połączone co 0,5m, co stanowiło jakby siatkę o dużych oczkach 0,4x0,5m. Szerokość międzyrzędzi wynosiła 2,5m. najwyższe plony powyżej 10t z 1 ha uzyskano z roślin odmiany Norna i bezkońcowej Canby. Przy tradycyjnej uprawie aronii w warunkach okolic Ełku otrzymano plon powyżej 10 t z 1 ha stosując rozstawę 3x1,5m. Plony agrestu zbieranego ręcznie wynosiły ponad 20t z 1 ha a niezawodnymi odmianami okazał się Biały Triumf i Risistenta, Z odmian porzeczki czarnej wysoko plonowała odmiana Ben Nevis, powyżej 12t z 1 ha. Ukorzenienie podkładek wegetatywnych jabłoni i winorośli było najlepsze, gdy pędy obsypywano kompostem z trocin tartacznych, kory oraz samych trocin. Przy uprawie bylin i ozdobnych roślin cebulowych pozytywne rezultaty uzyskano, stosując nawożenie kompostem z dodatkiem osadów ściekowych.

Ważniejsze prace naukowe

 1. Kawecki Z., Tomaszewska Z., Kozłowski W.M. Wzrost i planowanie 8 odmian porzeczki czarnej uprawianej w warunkach klimatycznych Ełku i Olsztyna. Acta Agricuklturae Actechnicae Olstenensis. Agricultura, No 54 Ann. 15, 1992.
 2. Kawecki Z., Kozłowski W.M. Wpływ ściółkowania gleby i rozstawy krzewów na planowanie aronii czarnoowocowej w warunkach woj. suwalskiego. Prace Inst. Sad. i Kwiac. s.c., nr 3-4/115-116, s. 73-75, 1992.
 3. Kawecki Z., Kozłowski W.M. Urożajnost czernoj smrodliny w usłowiach suwalskawo wojewodztwa. Biełor. Sielskochoz Akad. Sbor. naucz. trud. s. 71-73, Gorki 1992.
 4. Kawecki Z., Kulesza W. Kozłowski W.M. Jagodnyje kultury w sieweirowostocznoj Polsze. Osnownyje naprawlenija połuczenija ekologiczeskoj czistej produkcji rastieniewostwa. Tezisy dokładow republikanskoj nauczno-proizwodietwiennoj konferencji, s. 10-12, Gorki 1992.
 5. Kawecki Z., Tomaszewska Z., Kozłowski W.M. Fielding of six black currant cultivars in northeastern Poland. VI International Sympozjum on Rubus and Ribes. Skierniewice, Poland, s. 3-10, 1993.
 6. Kozłowski W.M. Wlijanije system wozdieliwanija na urożajnost raznych sortow i klonow ziemlianiki. Udobrenije sadow. Urażaj i kaczestwo płodow. Ekologia. Tiezysy dokładow nauczno-praktyczeskoj mieżdunarodnoj konferencji. Babtai, s. 38-42, 1990.
 7. Kozłowski W.M., Kawecki Z. Możliwości uprawy aronii w Polsce płn.-wsch. na podstawie wstępnych wyników badań w rejonie Ełku. Mat. Symp. Olsztyn ART., s. 48-51, 1990.
 8. Kozłowski W.M., Kopisz A. Wpływ ściółkowania międzyrzędzi na plon owoców truskawek i zawartość składników mineralnych. Symp. Ekologiczne, Aspekty stosowania nawozów i zanieczyszczania gleb składnikami o toksycznym działaniu. Zesz. nauk. AR Kraków, s. 73-75, 1990.
 9. Kozłowski W.M., Kopisz A. Influence of organic mater, mineral fertilization and sparing on the field and chemical compisition of strawberries. Warsaw Agricultural University – SGGW. Ann. of Warsaw Agric. Univers. – Horticulture No 16, s. 3-8, 1992.
 10. Kulesza W., Kozłowski W.M. Możliwość przedłużenia użytkowania plantacji truskawek na podstawie wyników badań w rejonie Ełku. Mat. Symp. ART. w Olsztynie, s. 203-213, 1982.

Nagrody i odznaczenia

 • Medal św. Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie. Kapituła Stowarzyszenia św. Izydora Oracza w Białymstoku. Białystok A.D.MMXI.
 • Dyplom „Agroliga 2005” w kategorii „Rolnik” WMODR w Olsztynie 2005,
 • Dyplom A. AGRO 2005. Laureat krajowy. Warszawa 2006.
 • List uznaniowy wojewody warmińsko-mazurskiego 2005.
 • Dyplom za najlepsze stoisko „Ogrodnictwo i krzewy” IX Targów Rolnych WMODR Olsztyn 2002.
 • 5 listów dziękczynno-uznaniowych za ofiarność i zaangażowanie w pracach na rzecz: Instytutu ks. Piotra Skargi w Krakowie (2015), Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej (2006), Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie – Kortowie (2015), za przygotowanie obchodów „obławy augustowskiej” z 1945 r. Ełk (2012).

Członkostwo w organizacjach technicznych i stowarzyszeniach

 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (1980-1992).
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie (od 2015 r.)

Bibliografia

 1. Informację przygotował prof. dr hab. Zdzisław Kawecki. Materiały nadesłał dr Bolesław Pilarek.