Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers

Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers
Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers
Rok założenia 2010
Siedziba ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo
Profil działalności promowanie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki motocyklowej oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę wizerunku motocyklistów
Kontakt tel. 55 244 13 65, e-mail: warmia-bikers@wp.pl
KRS 0000400640

Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers – stowarzyszenie powstałe w 2011 roku. Podstawowymi celami działalności stowarzyszenia są działania rozwijające turystykę motocyklową, a także poprawa wizerunku motocyklistów w społeczeństwie. Obecnym prezesem stowarzyszenia jest Krzysztof Olesiak.

Historia

Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers powstało oficjalnie 1 października 2011 roku. Miesiąc później - 23 listopada 2011 roku - zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wiosną 2012 roku stowarzyszenie wstąpiło do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych jako wolna grupa. Jednak wkrótce ze względu na różne postrzeganie motocyklizmu Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers wystąpiło z KPKM.

Dotychczas członkowie stowarzyszenia wspólnie objechali niemal całą Polskę (m.in. Kaszuby, Mazury i Pomorze), a także wiele innych państw (m.in. kraje skandynawskie, Litwę, Czechy i Słowację).

Statut

Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers działa w oparciu o statut, który jest zbudowany z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i środki działania
 • Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Wyróżnienia i kary
 • Rozdział VI. Majątek i Fundusze
 • Rozdział VII. Postanowienia końcowe

Pełna wersja statutu Warmińskiego Stowarzyszenia Motocyklistów Warmia-Bikers [23.06.2014]

Cele

Celami statutowymi Warmińskiego Stowarzyszenia Motocyklistów Warmia-Bikers są:

 • Działanie na rzecz rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki motocyklowej
 • Zapobieganie podziałom w środowisku motocyklowym
 • Pomoc osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, a szczególnie z udziałem motocyklistów
 • Podejmowanie działań mających na celu poprawę wizerunku motocyklistów w społeczeństwie oraz poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego
 • Popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji
 • Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowotnej
 • Wspieranie m.in. inicjatyw turystycznych, sportowych, kulturalnych i społecznych służących promowaniu regionu Warmii
 • Organizowanie zjazdów koleżeńskich, imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych turystycznych i charytatywnych, a także okolicznościowych spotkań towarzyskich

Zarząd

Formy działalności

Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, w tym warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, starszych, a także dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie spotkań i prelekcji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanych do dzieci i młodzieży.
 • Pomaganie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • Organizowanie akcji charytatywnych.
 • Branie aktywnego uczestnictwa w akcjach charytatywnych.
 • Organizowanie i wspieranie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, eksponowania i używania zabytkowych motocykli.
 • Gromadzenie i udostępnianie dokumentów dotyczących historii i tradycji motocyklowej części motoryzacji.

Bibliografia

Baza organizacji pozarządowych i instytucji [23.06.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [23.06.2014]
Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia-Bikers [23.06.2014]