Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Razem cieplej"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Razem cieplej"

Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Razem cieplej"
Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Razem cieplej"
Rok założenia 2008
Siedziba ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn
Profil działalności doradztwa branży ciepłowniczej
Kontakt tel. 89 521 12 50, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
KRS 0000319116

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Razem cieplej" – stowarzyszenie powstałe w grudniu 2008 roku. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest opracowanie strategii rozwoju, planów remontowo-inwestycyjnych, doradztwa branży ciepłowniczej. Prezesem stowarzyszenia jest Kazimierz Schmidt.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Razem cieplej" został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 15 grudnia 2008 roku.

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Razem cieplej" działa w oparciu o statut, który zbudowany jest z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i sposoby działania
 • Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 • Rozdział V. Majątek i fundusze
 • Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia[1]

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Razem cieplej" są:

 • Opracowanie strategii rozwoju, planów remontowo-inwestycyjnych, doradztwa branży ciepłowniczej;
 • Bilansowanie uprawnień do emisji CO2;
 • Współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi;
 • Wypracowanie "Strategii dla branży ciepłowniczej w województwie warmińsko-mazurskim";
 • Integracja branży ciepłowniczej;
 • Podniesienie konkurencyjności sektora usług ciepłowniczych w zakresie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych;
 • Dywersyfikacja działalności, polepszanie oferowanych produktów i wprowadzanie nowych;
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska;
 • Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • Działalność wydawnicza związana z celami stowarzyszenia;
 • Pozyskiwanie, pośrednictwo i doradztwo w zakresie zdobywania środków finansowych ze źródeł krajowych i unijnych;
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia.

Zarząd

Formy działalności

Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenie "Razem cieplej" realizuje założenia statutowe poprzez:

 • Wspólny lobbing, szukanie sojuszników;
 • Kojarzenie partnerów;
 • Wspólne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój, nowe inwestycje i modernizację instalacji i sieci cieplnej;
 • Wspólną promocję i strategię marketingową;
 • Wykorzystanie efektu synergii;
 • Likwidację barier dostępu do innowacji i nowych technologii;
 • Eliminowanie niskiej emisji z kotłowni lokalnych;
 • Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów związanych z przedmiotem działania stowarzyszenia;
 • Propagowanie i organizowanie wymiany z innymi jednostkami zajmującymi się tą samą lub podobna problematyką poprzez organizowanie wyjazdów, warsztatów, wymianę doświadczeń;
 • Wspólne projekty biznesowe w zakresie:
  • Produkcji, logistyki, pozyskiwania, wykorzystania i przetwórstwa biomasy i innych nośników energetycznych,
  • Wykorzystania nowych technologii w produkcji energii cieplnej,
  • Opracowania programów eliminowania niskiej emisji z lokalnych kotłowni.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [25.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [25.10.2014]
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Razem cieplej" [25.10.2014]