Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów

Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Esperantystów
Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Esperantystów
Rok założenia 2000 rok
Siedziba ul. Pana Tadeusza 6, 10-950 Olsztyn
Profil działalności nauczanie języka esperanto, popularyzowanie wartości użytkowych tego języka
Kontakt tel. 604 252 950, e-mail: efrenszkowska@wp.pl
KRS 0000091118

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów – stowarzyszenie powstałe w 2000 roku, dwa lata później zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest nauczanie, rozpowszechnianie i doskonalenie języka esperanto, a także popularyzowanie wartości użytkowych i wychowawczych języka esperanto. Prezesem zarządu stowarzyszenia jest Adam Frenszkowski.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 12 lutego 2002 roku.

W maju 2000 roku powołano Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów z siedzibą w Olsztynie w miejsce Oddziału Polskiego Związku Esperantystów w Olsztynie. Pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia został Andrzej Gielert, po nim funkcję tę sprawowali kolejno: Wanda Adamiec, Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska, Marian Zdankowski oraz ponownie Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska. Obecnie przewodniczącym stowarzyszenia jest Adam Frenszkowski.

Najważniejsze przedsięwzięcia zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w latach 2000-2009:

 • W lipcu 2003 roku zorganizowano Bałtyckie Forum Esperanckie, w którym wzięli udział nie tylko esperantyści z Polski, ale również esperantyści z Kaliningradu;
 • Otwarcie 15 grudnia 2006 roku wystawy esperanckich książek i prasy w Bibliotece Pedagogicznej w Szczytnie, którego inicjatorką była Kazimiera Dąbrowska;
 • W 2008 roku, po kilkuletniej przerwie, stowarzyszenie zorganizowało imprezę FREŜO, którą zrealizowano rok później i dwa lata później. W ramach tego wydarzenia odbywają się przedsięwzięcia o charakterze rozrywkowym, turystycznym, prelekcje na tematy historyczne, krajoznawcze i kulturowe;
 • W 2009 roku uczestnicy FREŜO wzięli udział w obchodach 150. rocznicy urodzin twórcy języka esperanto - Ludwika Zamenhofa. Posadzono wówczas drzewo w Leśnym Arboteum w Kudypach pod Olsztynem.

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów działa w oparciu o Statut, który reguluje takie kwestie jak: cele i formy działania stowarzyszenia, wybór zarządu, prawa i obowiązki członków stowarzyszenia, majątek stowarzyszenia.

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Esperantystów są:

 • Nauczanie, rozpowszechnianie i doskonalenie języka esperanto;
 • Popularyzowanie wartości użytkowych i wychowawczych języka esperanto;
 • Szerzenie za pomocą języka esperanto idei zbliżenia między narodami i pokojowej współpracy;
 • Wykorzystanie języka esperanto do popularyzowania historii i kultury polskiej;
 • Rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród członków stowarzyszenia;
 • Pogłębianie wiedzy o innych narodach i krajach.

Zarząd

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • Organizowanie spotkań dla esperantystów z Polski i zza granicy,
 • Organizowanie spotkań dla sympatyków języka esperanto,
 • Organizowanie kursów języka esperanto dla osób zainteresowanych.

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [24.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online[24.10.2014]
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów [24.10.2014]