Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne "Blur" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne "Blur" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego "Blur" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego "Blur" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
Rok założenia 2010
Siedziba ul. Dąbrowszczaków 3, 10-900 Olsztyn
Profil działalności wspieranie rozwoju kultury, sztuki i wszelkich działań twórczych, w szczególności fotografii
Kontakt tel. 500 670 090 (Wiesław Żarczyński - prezes), e-mail: kontakt@wmsf-blur.pl
KRS 0000349132


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne "Blur" – stowarzyszenie powstało w 2010 roku celem wspierania rozwoju kultury, sztuki i wszelkich działań twórczych, a w szczególności fotografii. Prezesem stowarzyszenia jest Wiesław Żarczyński. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Zarząd

Historia

Stowarzyszenie zostało założone w marcu 2010 roku przez Pawła Staszaka i Dariusza Prokopczuka.

Działalność Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR opiera się na inicjatywach włączających i angażujących zarówno samych członków jak i mieszkańców regionu. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit zrzeszającą miłośników fotografii, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju kultury, sztuki i wszelkich działań twórczych, a w szczególności fotografii m.in. przez:

 • integrację olsztyńskiego środowiska osób fotografujących zawodowo i amatorsko oraz osób pośrednio związanych z fotografią,
 • inspirowanie, inicjowanie i wspieranie inicjatyw fotograficznych,
 • tworzenie zespołów artystycznych działających na różnych płaszczyznach sztuki,
 • organizowanie działań artystycznych: koncertów, festiwali, happeningów, wystaw, konkursów, projektów, plenerów, pokazów, projekcji, spektakli, warsztatów, spotkań, sympozjów, wykładów, szkoleń, itp.,
 • dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie elektronicznej, fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw oraz prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców,
 • współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w mieście, kraju i świecie,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań stowarzyszenia,
 • zaangażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, społecznego, naukowego i kulturowego w inicjatywy wspierające działania stowarzyszenia.

Projekty i inicjatywy

 • "Projekt Wadąg" rozpoczął się 18 maja 2014 roku. Dotychczas zrealizowano sześć spotkań w ramach tego cyklu (stan na 31 listopada 2014): 18 maja 2014 roku, 14 czerwca 2014 roku, w sierpniu 2014 roku, 13 września 2014 roku, w październiku 2014 roku, 9 listopada 2014 roku;
 • "Charytatywność" to działania wolontariackie, reportażowe i prospołeczne, w ramach których zrealizowano: ufundowanie kolekcjonerskiego albumu fotograficznego, udział w kampanii "Ciąża bez procentów", współtworzenie z Towarzystwem Amazonek w Olsztynie wystawy "Różowe fotografie".
 • "Szeroki kąt widzenia" to cykl spotkań z członkami stowarzyszenia. Dotychczas odbyły się następujące spotkania: 28 listopada 2013 roku - "Kobiety oczami Renaty Orlińskiej", 17 stycznia 2014 roku - "Portret i akt w obiektywie Rafała Kaźmierczaka", 21 lutego 2014 roku spotkanie z Olą Mosakowską pt. "Dzieciństwo w obiektywie", 20 marca 2014 roku spotkanie z Piotrem Wyrzykowskim pt. "Kierunki rozwoju współczesnej fotografii krajobrazu", 24 kwietnia 2014 roku - "Światło i portret wg Piotra Ratuszyńskiego", 16 maja 2014 roku - "Fotografia reklamowa z Adamem Kolaśniewskim", 30 października 2014 roku - "Szeroki kat widzenia z pięknem i estetyką".
 • "Oto Foto" to spotkania ze znanymi fotografami, ludźmi kultury i sztuki. Do tej pory zorganizowano następujące spotkania: 29 października 2013 roku - spotkanie z Tomaszem Waszczukiem, 27 listopada 2013 roku - spotkanie z Beatą Podwysocką, 11 marca 2014 roku - spotkanie z Andrzejem Waszczukiem, 30 kwietnia 2014 roku - spotkanie z Przemkiem Wiśniewskim.

Wystawy

Wystawy zbiorowe fotograficzne członków Stowarzyszenia:

 • „BLUR.Portret”, Awangarda Bis, Olsztyn (marzec 2013 r.)
 • „BLUR.Przestrzeń”, Awangarda Bis, Olsztyn (kwiecień 2013 r.)
 • „Wystawa fotografii poplenerowych”, Galeria Sowa, Olsztyn (listopad 2013 r.)
 • „Sąsiedztwo Olsztyna”, Plac Jana Pawła II, wystawa plenerowa, Olsztyn (listopad 2013 r.)
 • „BLUR 444 — reminescencje” - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (lipiec 2014 r.)

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne "Blur" realizuje cele statutowe poprzez podejmowanie następujących działań:

 • Integrację olsztyńskiego środowiska osób fotografujących zawodowo i amatorsko oraz osób pośrednio związanych z fotografią;
 • Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie inicjatyw fotograficznych;
 • Tworzenie zespołów artystycznych działających na różnych płaszczyznach sztuki;
 • Organizowanie działań artystycznych: koncertów, festiwali, happeningów, wystaw, konkursów, projektów, plenerów, pokazów, projekcji, spektakli, warsztatów, spotkań, sympozjów, wykładów, szkoleń, itp.;
 • Dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie elektronicznej, fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw oraz prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców;
 • Pomoc w zaistnieniu w świecie, kultury, sztuki, nauki osób posiadających uzdolnienia i osiągnięcia w tych dziedzinach;
 • Edukację artystyczną, prowadzenie szkoły artystycznej, ognisk twórczych oraz innych kół zainteresowań;
 • Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w mieście, kraju i świecie;
 • Współpracę z organami administracji rządowej, samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi, unii europejskiej, pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami w zakresie:
  • stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki,
  • kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,
  • występowania w sprawach wspierania statutowych celów,
  • przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje zamierzeń stowarzyszenia;
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań stowarzyszenia;
 • Zaangażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, społecznego, naukowego i kulturowego w inicjatywy wspierające działania stowarzyszenia;
 • Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w celu pozyskania środków na działalność statutową stowarzyszenia;
 • Prowadzenie agencji fotograficznej;
 • Prowadzenie agencji modelek.

Placówki stałej współpracy

Członkowie

Członkami stowarzyszenia są (stan na styczeń 2014 r.):

Multimedia

Zobacz też


Bibliografia

 1. Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji, dostęp: 24.10.2014,
 2. Krajowy Rejestr Sądowy online, dostęp: 24.10.2014,
 3. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne "Blur", dostęp: 24.10.2014.