Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Ich Rodzinom

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Ich Rodzinom

Rok założenia 2005 r.
Siedziba ul. Niedziałkowskiego 21/2, 10-347 Olsztyn
Profil działalności wyrównywanie szans osób z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej
Kontakt tel. 89 535 70 00
KRS 0000232060

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Ich Rodzinom – stowarzyszenie zostało założone w kwietniu 2005 roku. Jego głównym celem statutowym jest wyrównywanie szans osób z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, a w szczególności dzieci z ADHD i ich najbliższych. Prezesem stowarzyszenia jest Maria Wiśniewska.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Ich Rodzinom zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 29 kwietnia 2005 roku.

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Ich Rodzinom działa w oparciu o Statut, który reguluje takie kwestie jak: cele i formy działalności stowarzyszenia, członkostwo, wybór władz stowarzyszenia, majątek stowarzyszenia.

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z ADHD i Ich Rodzinom są:

  • przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych
  • prowadzenie działalności wspierającej dzieci z ADHD i ich rodziny
  • udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności dzieciom z ADHD
  • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i Ich Rodzinom w celu realizacji założeń statutowych podejmuje się takich działań jak:

  • organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych na temat ADHD
  • prowadzenie grup wsparcia dla dzieci z ADHD i ich rodzin
  • umożliwianie kontaktu z psychologiem i psychoterapeutom dzieciom z ADHD i ich rodzinom
  • organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci z ADHD

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [24.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [24.10.2014]
Ludzie i firmy w KRS, krs.wyborcza.biz [24.10.2014]