Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs"

Rok założenia 2010
Założyciel -
Siedziba 10-512 Olsztyn, Kopernika 45
Profil działalności pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych i ich rodzinom
Kontakt tel.: (89) 527-33-44, e-mail: wm.spr.sukurs@op.pl
KRS 0000363677

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs" – stowarzyszenie z siedzibą w Olsztynie działające na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, prowadzące między innymi terapię grupową i indywidualną dla nałogowców i ich rodzin.

Historia

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 17 września 2010 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. W 2012 roku otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego - na cele organizacji przeznaczyć można 1% podatku dochodowego. Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki i terapii.

Z pomocy specjalisty można skorzystać w sprawach związanych z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu oraz tych związanych z psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i seksualną przemocą w rodzinie. Terapeuci prowadzą grupę wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i alkoholu, grupę zapobiegania nawrotom dla osób uzależnionych od narkotyków, grupę psychoedukacyjną dla ofiar przemocy w rodzinie, grupę korekcyjno-edukacyjną dla sprawców przemocy w rodzinie oraz grupę korekcyjną dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami i alkoholem. W ramach działalności Poradni Rodzinnej prowadzony jest Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców z dziećmi w wieku od 10 do 14 lat.

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Sukurs" działa w oparciu o statut, który określa cele i formy organizacji oraz reguluje zakres działania.

Cele

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów członków rodzin w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), w zakresie przemocy w rodzinie oraz w zakresie problemów wychowawczych z dziećmi. <

Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  • Przewodniczący - Adam Andruszkiewicz
  • Wiceprzewodnicząca - Ewa Lankowska-Janus
  • Sekretarz - Elżbieta Langowska
  • Członek - Alicja Szepioła
  • Członek - Sylwia Litwińska-Kot

Formy działalności

Stowarzyszenie tworzy i prowadzi placówki służące pomocą osobom uzależnionym, współuzależnionym a także osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pomaga w resocjalizacji i readaptacji osobom uzależnionym lub uzależnionym ale utrzymującym abstynencję. Osobom, które wyszły z nałogu udziela różnych form pomocy, zależnie od ich sytuacji życiowej.

"Sukurs" tworzy i realizacje programy adresowane do rodziców mających trudności wychowawcze, a także edukuje ich w kwestii wczesnego wykrywania problemów narkotykowych lub alkoholowych u dzieci i młodzieży. Uświadamia jakie konsekwencje niesie za sobą używanie substancji psychoaktywnych, jak postępować z uzależnionym i nakłonić go do leczenia, jak również jak rozwiązywać konflikty w rodzinie za pomocą mediacji. Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem wszechstronnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci młodzieży. <

Bibliografia

bazy.ngo.pl [24.06.2014]
mojepanstwo.pl [24.06.2014]
narkomania.org.pl [24.06.2014]
olsztyn-olsztyn.cylex.pl [24.06.2014]