Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej

Rok założenia 2012 rok
Siedziba ul. Profesorska 2/14, 10-080 Olsztyn
Profil działalności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kontakt tel. 501 679 944
KRS 0000422246

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej – stowarzyszenie z siedzibą w Olsztynie powstałe w 2012 roku. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności piłki nożnej. Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej jest Tomasz Płoski.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 12 czerwca 2012 roku.

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej działa w oparciu o statut, który reguluje takie kwestie, jak: cele i środki działania, członkostwo, wybór władz (w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej), majątek i fundusze stowarzyszenia.

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej są:

 • Prowadzenie działań w zakresie popularyzacji sportu piłki nożnej;
 • Podejmowanie działań promujących wspólne cele środowiska sędziów piłki nożnej;
 • Ochrona praw i interesów sędziów piłki nożnej, w szczególności wobec władz samorządowych i sportowych, a także innych stowarzyszeń i organizacji;
 • Kształtowanie w społeczeństwie pozytywnej opinii o profesji sędziego piłki nożnej;
 • Przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej sędziów piłki nożnej;
 • Przyczynianie się do wzrostu poziomu sędziowania meczów piłki nożnej;
 • Popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów gry w piłkę nożną i zasad "fair play";
 • Wychowywanie młodzieży przez sport piłki nożnej, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zarząd

W skład Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej wchodzą:

W skład Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej wchodzą:

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • Promowanie wiedzy z zakresu przepisów gry w piłkę nożną;
 • Popularyzowanie zasady uczciwości w sporcie;
 • Organizowanie wydarzeń mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku sędziów piłki nożnej;
 • Organizowanie wydarzeń promujących sport i aktywność fizyczną.

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [25.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [25.10.2014]
mojepanstwo.pl [25.10.2014]
PROFF The Business Finder [25.10.2014]