Weronika Wojnowska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Weronika Wojnowska

Weronika WojnowskaFot. archiwum prywatne Weroniki Wojnowskiej.
Weronika Wojnowska
Fot. archiwum prywatne Weroniki Wojnowskiej.
Data urodzenia 1958 r.
Zawód muzealnik, kustosz

Weronika Wojnowska – muzealnik, kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Życiorys

Weronika Wojnowska urodziła się w 1958 r. W latach 1977–1983 studiowała archeologię ze specjalnością konserwacja zabytków archeologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1984 r. jest pracownikiem Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W latach 1987–2012 pełniła funkcję kustosza Działu Rzemiosła Artystycznego i Numizmatów, od 2012 r. jest kustoszem Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa

Od 1999 r. (wspólnie z Jagodą Semków) zajmuje się inwentaryzacją pieców kaflowych na terenie Warmii, Mazur i Pomorza, publikując wyniki badań oraz organizując konferencje naukowe. Jest współzałożycielką Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie gromadzącego obiekty związane z dawną techniką grzewczą. Od 2002 r. współpracuje z wychodzącym w Lublinie pismem "Świat Kominków" (również jako członek rady programowej pisma). Jest autorką i współautorką wystaw muzealnych oraz publikacji na temat rzemiosła artystycznego i kultury materialnej, zwłaszcza pieców kaflowych i witraży.

Publikacje

Jest autorką (oraz współautorką wraz z Jagodą Semków) cyklu artykułów w piśmie "Świat Kominków" na temat zabytkowych urządzeń grzewczych, szczególnie z terenu Warmii Mazur i Pomorza, m.in.:

 • Fabryki pieców w XIX i XX w. w północnej Polsce, 2005, nr 1.
 • Jak ogrzewała się wieś, 2005, nr 1.
 • Fabryka pieców Waltera Wendla, 2008, nr 4.
 • O potrzebie istnienia muzeum pieców kaflowych, 2009, nr 2.
 • Z Elbląga na Śląsk i z powrotem, 2010, nr 23.
 • Na tyłach historii. Piece kaflowe w pałacach i dworach Warmii i Mazur, 2011, nr 30.
 • Piece Tobiasa Christopha Feinera – ojca berlińskich pieców kaflowych w pałacu biskupim we Fromborku, 2012, nr 31.

Prace redakcyjne

 • Bochen Antoni i in., Ciepłownictwo Złota księga Ciepłownictwa w Polsce polskie. District heating in Poland, Bydgoszcz 2013.
 • Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały Konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, red. Maria Dąbrowska, Jagoda Semków, Weronika Wojnowska, Frombork 2011.

Publikacje autorskie

 • Wojnowska Weronika, Der Koblenzer Glasmaler Joseph Maria Machhausen (1847-1894) im Ermland, "Koblenzer Beiträge zur Geschichte und Kultur" 2003, nr 13.
 • Wojnowska Weronika, Działalność pracowni witrażowej Heinricha Oidtmanna w Prusach Wschodnich i Zachodnich w II połowie XIX i I połowie. XX wieku. Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną. Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie Miłośników Witraży, Kraków-Malbork 2009.
 • Wojnowska Weronika, Witraże na Warmii, publikacja multimedialna wydana w ramach projektu "Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii", Olsztyn 2008.

Publikacje współautorskie

 • Wierschowski Miriam, Wojnowska Weronika, Kuprjaniuk Stanisław, Die Tätigkeit der Glasmalereiwerkstatt Dr. H. Oidtmann in Ost-und Westpreussen in der zweiten halfte des 19. und beginn des 20. jahrhunderts, katalog Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich 2007.

Nagrody i wyróżnienia

 • stypendia naukowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2002, 2005 i 2008 (wraz z Jagodą Semków) – projekt inwentaryzacji zabytkowych pieców kaflowych
 • stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2009 r.
 • nagroda Super Płomień Roku 2006 przyznawana przez kwartalnik Świat Kominków za popularyzację sztuki zduńskiej oraz Nagroda Płomień Roku w kategorii Wydarzenie Krajowe Roku 2011 za redakcję książki Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, pokonferencyjnej publikacji wydanej przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
 • odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r.
 • Doroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury w 2011 r.

Galeria zdjęć

Zobacz też

piecekaflowe.republika.pl [20.04.2014]
kominki.org [20.04.2014]