Wiesław Rodzewicz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wiesław Rodzewicz

Data urodzenia 16 października 1948 r.
Data śmierci 28 listopada 2019 r.
Zawód duchowny katolicki, doktor teologii

Wiesław Rodzewicz - (1948 - 2019) - ksiądz kościoła rzymskokatolickiego, doktor teologii, kapłan-poeta, pisarz, twórca

Życiorys

Urodził się 16 października 1948 r. w miejscowości Wężówka (diecezja ełcka). Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku w Olsztynie. Był doktorem teologii.

Jako wikariusz posługiwał w Barczewie, Olsztynie i Reszlu. W latach 1981-1990 był proboszczem w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie, a 1990-2007 - parafii pw. św. Józefa w Pasłęku. Następnie, w latach 2007-2012, posługiwał jako proboszcz w parafii pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Cyganach.

W latach 1990-1992 pełnił funkcję wizytatora katechezy w Wikariacie Biskupim-Elbląg, a od 1992 roku był sędzią diecezjalnym. Od 1993 do 2007 roku był dyrektorem Katolickiego Radia Quo Vadis w Pasłęku. Od 2012 roku - emeryt.

Poezja w życiu księdza Wiesława Rodzewicza odgrywała bardzo dużą rolę.

- Niejednokrotnie mnie uratowała - powiedział na promocji swojej książki "Jak ćmy do ognia".

Poprzez poezje chciał zbliżyć ludzi do Boga. Miał na swoim koncie ponad 20 tomików poezji. Poruszał w nich różne tematy. Jeden z nich "Nie cały umieram..." w całości poświęcił Janowi Pawłowi II. W jednym z nich dał również wyraz swoim fascynacjom Dalekim Wschodem. Złożył swoisty hołd poezji japońskiej, bo każdą stronę książki otwiera japońskie haiku.

Pisał przede wszystkim dla drugiego człowieka.

- Właśnie to jest dla mnie najważniejsze. Nie szukam poklasku ani uznania - powiedział w trakcie rozmowy o jednym z jego tomików.

Publikacje duszpasterza wielokrotnie były opatrzone ilustracjami elbląskiego artysty Zygmunta Prończyka.