Wiktor Skąpski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wiktor Skąpski

Data i miejsce urodzenia 1911 r.
Dortmund
Data śmierci nieznana

Wiktor Skąpski (ur. 29 października 1911 r. w Dortmundzie, data i miejsce śmierci nieznane) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Był nauczycielem szkoły polskiej w Olsztynie.

Życiorys

Urodził się w Westfalii jako syn Jana i Teofili. Jego ojciec zginął w 1916 r. w bitwie pod Verdun. W 1927 r. Skąpski wraz z matką wyjechał do Polski. W październiku 1938 r. został powołany do Werhmachtu. Po II wojnie światowej przebywał w Berlinie.

Szkoła i wykształcenie

Edukację rozpoczął w szkole ludowej w Dortmundzie. Następnie uczył się w Szkole Parafialnej nr 134 w Berlinie. W latach 1927–1932 kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stefana Żółkiewskiego w Mławie. W maju 1932 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1936 r. w Poznaniu zdał drugi egzamin pedagogiczny i uzyskał kwalifikacje zawodowe.

Praca

W 1926 r. rozpoczął pracę w charakterze gońca w Konsulacie Generalnym RP w Berlinie. Jako nauczyciel podjął pracę w szkole w Ostrzeszowie. W 1936 r. wyraził chęć pracy w oświacie polskiej w Niemczech. Początkowo pracował w bibliotece w Polsko-Katolickim Towarzystwie Szkolnym w Złotowie. Następnie trafił do szkoły polskiej w Buntowie. W kwietniu 1938 r. został drugim nauczycielem w Katolickiej Szkole Polskiej w Olsztynie.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był członkiem Związku Polaków w Niemczech i stypendystą Związku Obrony Kresów Zachodnich.

Ciekawostki

Będąc w seminarium nauczycielskim w Mławie, był jedynym uczniem pochodzącym z Niemiec. Słabo posługiwał się językiem polskim. W trakcie nauki korzystał ze stypendium Związku Obrony Kresów Zachodnich.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.