Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Źródło: Archiwum Andrzeja CieślakaŹródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Siedziba ul. Żołnierska 16, 11-041 Olsztyn
Kierownik lek. med. wet. Janusz Dzisko
Kontakt tel.: (89) 524 83 00


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Realizuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony zdrowia publicznego. Organ pomocniczy Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zadania

Zgodnie ze Statutem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 r. do jej zadań należy:

 • ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowisk
 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych[1]

Struktura

W skład Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie wchodzą:

 • Dział Nadzoru
 • Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
 • specjalista ds. systemu jakości
 • Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych
 • Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
 • Laboratorium w Elblągu
 • Dział Ekonomiczno-Administracyjny
 • Oddział Organizacyjny
 • Sekcja Informatyki
 • samodzielne stanowiska pracy

Kierownictwo

Kierownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym jest lek. med. wet. Janusz Dzisko.

Przypisy

 1. Statut WSSE w Olsztynie [05.06.2014]

Bibliografia

Statut WSSE w Olsztynie [05.06.2014]

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie [05.06.2014]