Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Siedziba ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn
Kierownik Ryszard Piórkowski
Kontakt e-mail: wijhars@wijhars.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Organizacyjnie podległy Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Swoje zadania realizuje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

Zadania

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do zadań Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie należy w szczególności:

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych
 • kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotyczących specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt
 • nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami UE odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt
 • prowadzenie kontroli "ex post"
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym realizacja zadań delegowanych
 • współpraca z właściwymi organami innych inspekcji, urzędami celnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego
 • współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno-spożywczymi
 • współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi za granicą w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami[1]

Struktura

W skład Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wchodzą:

 • kierujący nim Warmińsko-Mazurski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

oraz podlegli mu:

 • kierownik Wydziału Kontroli (wraz z zastępcą kierujący Wydziałem Kontroli)
 • kierownik Wydziału Nadzoru (kierujący Wydziałem Nadzoru)
 • główny księgowy
 • kierownik Wydziału Administracji (kierujący Wydziałem Administracji)
 • pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy [2]

Kierownictwo

Warmińsko-Mazurskim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest Ryszard Piórkowski.

Przypisy

 1. prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych [05.06.2014]
 2. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie [05.06.2014]

Bibliografia

prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych [05.06.2014]
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie [05.06.2014]