Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie

Siedziba ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
Kierownik Ludwik Piotr Bartoszewicz
Kontakt wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim organizacyjnie podległy Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Swoje zadania realizuje przy pomocy Wojewódzkiej Inspekcji Weterynarii w Olsztynie, której jest kierownikiem.

Zadania

Zgodnie z art. 14 Ustawy z d. 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej do zadań Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie należy w szczególności:

 • ustalanie kierunku działania, wydawanie instrukcji określających sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 • kontrola sposobu wykonywania przez lekarzy powiatowych zadań Inspekcji
 • dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa
 • opracowywanie programów dotyczących wyżej wymienionych zadań
 • organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii
 • nadzorowanie na obszarze województwa działania systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Wojewódzką Inspekcję Weterynaryjną

Struktura

W skład Wojewódzkiej Inspekcji Weterynarii w Olsztynie wchodzą:

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 • zespół ds. oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej
 • zespół ds. finansowo-księgowych
 • zespół ds. administracyjnych
 • zespół ds. obsługi prawnej
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej
 • zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • zespół ds. nadzoru farmaceutycznego
 • zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • samodzielne stanowiska pracy

Kierownictwo

Funkcję Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii pełni Ludwik Piotr Bartoszewicz. Jego zastępcą jest Jerzy Tułodziecki.

Bibliografia

bip.olsztyn.wiw.gov.pl, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie [05.06.2014]
prawo.legeo.pl, Ustawa z d. 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej [05.06.2014]