Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie

Siedziba al. Warszawska 96, 10-702 Olsztyn
Kierownik ppłk Mariusz Sztorc
Kontakt al. Warszawska 96, 10-702 Olsztyn, tel. 089 542 26 50, fax 089 542 26 36

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie – jednostka administracji wojskowej należąca do rządowej administracji niezespolonej. Zajmuje się administracją rezerw osobowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podległa Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie. Na jej czele stoi Wojskowy Komendant Uzupełnień. Obecnie funkcję tę pełni ppłk Mariusz Sztorc.

Zadania

Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie należy:

  • administrowanie rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony
  • współpraca z organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa
  • zapewnianie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych[1]

Przypisy

  1. WKU Olsztyn

Bibliografia

WKU Olsztyn [29.12.2014]