Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

Kierownik ppłk Adam Basak
Kontakt ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 65 70, fax: 89 642 65 75, email: wkuostroda@wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie – jednostka administracji wojskowej należąca do rządowej administracji niezespolonej. WKU w Ostródzie Zajmuje się administracją rezerw osobowych na terenie powiatów: działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. Podległa Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Olsztynie. Na jej czele stoi Wojskowy Komendant Uzupełnień. Obecnie funkcję tę pełni ppłk Adam Basak.

Zadania

Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie należy:

  • administrowanie rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony
  • współpraca z organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa
  • zapewnianie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych

Bibliografia

WKU Ostróda [29.12.2014]