Wolontariat Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Wolontariat Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Olsztynie – wolontariat olsztyńskiego hospicjum im. Jana Pawła II. Skupia ok. 15 osób. Prowadzony jest od początków istnienia hospicjum i stanowi istotny element funkcjonowania olsztyńskiego hospicjum.

Organizator

Za nabór wolontariuszy do hospicjum odpowiada Koordynator Wolontariatu. Wolontariuszem może zostać każdy, w przypadku młodzieży szkolnej wymagana jest zgoda rodziców. Wolontariat może mieć formę wolontariatu akcyjnego (dotyczyć konkretnych akcji, zadań) bądź polegać na opiece przy łóżku chorego.

Cele

Celem wolontariatu jest wsparcie hospicjum w opiece oraz leczeniu paliatywnym u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w końcowym okresie choroby. Wolontariat przykładowo realizowany jest przez:

  • towarzyszenie pacjentowi (np. poprzez rozmowę, czytanie, wspólną modlitwę, oglądanie telewizji, wyjście na spacer, zrobienie zakupów)
  • przy bezpośredniej opiece medycznej w przypadku wolontariusza pielęgniarki, lekarza czy opiekuna medycznego
  • pomocy rodzinie chorego
  • pomocy przy organizowaniu i uczestnictwie w akcjach charytatywnych
  • pomocy w pracach biurowych Stowarzyszenia.

Bibliografia